Program för perioden mars till maj 2001


Torsdagen den 29 mars, 19.00.

Björnaråsen – en okänd pärla i Partille. Mats Lindqvist tar med oss på en vandring i ord och bild till det planerade nya naturreservatet i nordöstra Partille och berättar historien om hur området räddades från avverkning. OBS! Aimon Niklasson kommer att leda en exkursion till Björnaråsen onsdag 13 juni.

Torsdagen den 26 april, 19.00.

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och funktionärer.

Därefter kommer Botaniska Trädgårdens nye prefekt, professor Arne Strid att tala om Greklands botaniska utforskning under titeln: “Från Flora Græca till Flora Hellenica”.

Torsdagen den 17 maj, 19.00.

Smålands Flora. Åke Rühling, forskare vid Lunds Universitet talar om erfarenheter, resultat och fynd under det mångåriga inventeringsarbetet i Småland. Målet, boken om kärlväxterna i Småland, kan skönjas, men ännu dröjer det nog ytterligare några år innan vi får se den i tryck.

LOKAL för föreläsningarna är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg. Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon person kommer alltid att finnas i närheten av dörren för att släppa in de som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer någon strax ut och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, blir det efter alla föredrag för dem som så önskar. Liksom tidigare kommer eftersitsen att erbjudas i form av småkakor och kaffe, te eller choklad som Föreningen bjuder på. Hembakade mjuka kakor vore ett välsmakande inslag och uppmuntras härmed att medföras.

Utdelning ur Harald Fries m. fl. fonder 2000.


Botaniska föreningen i Göteborg