Göteborgs Botaniska Förening

Fondmedel


GLÖM INTE ATT DU KAN SÖKA PENGAR FRÅN VÅRA FONDER!

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2012. Alla våra medlemmar kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 31dec 2011 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet samt en redogörelse för dess beräknade kostnader; för projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2011. Alla våra medlemmar kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 31dec 2010 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet samt en redogörelse för dess beräknade kostnader; för projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2010. Alla våra medlemmar kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 31dec 2009 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet samt en redogörelse för dess beräknade kostnader; för projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2009. Alla våra medlemmar kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 22 jan 2009 (obs förlängt!!) ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet samt en redogörelse för dess beräknade kostnader; för projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2008. Alla våra medlemmar kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 31 december 2007 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet samt en redogörelse för dess beräknade kostnader; för projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2007

Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Vid årets beslutstillfälle fanns det 13 000 kronor vilka tilldelades Tore Mattson för genetisk analys av släktet Rubus främst från Orust.


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2006

Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Vid årets beslutstillfälle fanns det 13 000 kronor vilka tilldelades Föreningen Bohusläns Flora (som ett bidrag till tryckningen av "Florans" första del, boken "Botaniska Utflykter i Bohuslän", vilken väntas utkomma nu i vår).


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2005

Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Vid årets beslutstillfälle fanns det 17 000 kronor vilka tilldelades Föreningen Bohusläns Flora (för diverse utgifter, i synnerhet för litteratur- och herbariegenomgångar, i anslutning till den pågående florainventeringen av Bohuslän).


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2004

Vid årets beslutstillfälle fanns det 17 000 kronor vilka tilldelades Föreningen Bohusläns Flora (för diverse utgifter, i synnerhet för litteratur- och herbariegenomgångar, i anslutning till den pågående kärlväxtflorainventeringen av landskapet).


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2003

Vid årets beslutstillfälle fanns det 17 000 kronor vilka tilldelades Föreningen Bohusläns flora för den pågående inventeringen, vilken nu börjar närma sig sitt slut.


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2002

Vid årets beslutstillfälle fanns det 7000 kronor vilka tilldelades Föreningen Bohusläns flora (för diverse utgifter, i synnerhet för litteratur- och herbariegenomgångar, i anslutning till den pågående kärlväxtflorainventeringen).


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2001

I år fanns det 17 000 kronor som fördelades mellan Västergötlands Botaniska Förening (bidrag till tryckningen av den kommande Västergötlands flora), Föreningen Bohusläns Flora (för diverse utgifter, i synnerhet datorinköp, under den pågående kärlväxtflorainventeringen) och paret Stridvall (för kryptogaminventering på Halle- och Hunneberg, mest resekostnader).


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 2000

I år fanns 20 000 kronor som fördelades mellanFöreningen Bohusläns flora för det fortsatta inventeringsprojektet (18000 kr) och Anita och Leif Stridvall för kryptogaminventering på Halle-Hunneberg (2000 kr).


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 1999

Detta år fanns 16 000 kronor som fördelades mellan Föreningen Bohusläns Flora (för diverse utgifter i samband med den pågående inventeringen) och Mossornas Vänner (som bidrag till tryckningen av Göteborgstraktens mossflora).


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 1998

1998 bidrog föreningen till tryckningen av den vackra och innehållsrika ”Natur på Lövön”, ett verk av vår medlem Sten-Axel Westerström tillsammans med Åke Hillefors och Lars Göran Saemund. Har man läst den boken, kan man mycket om Bohusnaturen och dess historia!


UTDELNING UR HARALD FRIES M FL FONDER 1997

1997 fanns 12 000 kronor som fördelades mellan Föreningen Bohusläns Flora, för datorköp i samband med inventeringen inför landskapsfloran, och Björn Nordén, Leif Andersson och Thomas Appelquist för inventering av kärlväxter, mossor, lavar och svamp i en ädellövskog med en lång historia som löväng. Resultatet skall kunna användas som referens vid mer översiktliga undersökningar i liknande områden.


Botaniska föreningen i Göteborg