Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1997
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1997

Senast gjorda observation av arten före 1997 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1997, anges senaste år. Angående "senaste uppgift" för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995 och 1996.

B = Bohuslän, V = Västergötland (de socknar som ingår i området)


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

FÖRSVUNNA TAXA --- Hotkategori 0

Camelina sativa ssp. sativa oljedådra

Upptäcktes högst oväntat i Göteborg vid en vägkant.Framtiden får utvisa om arten kan bli bofast på lokalen, mentroligt är det inte. Ett tidigare ej redovisat fynd finns ävenfrån Kungshamn.

V

Göteborgsd; Majorna, Vitög. 5A
3ex
1997
MLi;ELj NY LOKAL
B
Kungshamnsn; Dyremyr (vid damm)
1ex
1996
EBl NY LOKAL


 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp.hebecarpum) på några få lokaler.

Aethusa cynapium ssp. segetalis litenvildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla
Den oroväckande minskningen i individantal fortsätter.

B

Lyckesn; Bremnäs Nordergård
ca500 ex
1996
ELj;HAn


ca300 ex
1997
HAn

Artemisia stelleriana sandmalört
Kunde ej återfinnas på sin enda lokal 1997 trots eftersökandevid två tillfällen. Har arten slutligen helt utgått urBohusläns (och Sveriges) flora, eller är det bara en tillfälligfrånvaro?

B

Tanumsn; Hällsö
2ex
1995
ELj&HGrmfl


0ex
1997
ELj&OHo- utgången ?

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatusbrinklosta
En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock ärförvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.

B

Uddevallasd; Timmermansgatan
ca30 ex
1996
ELj;GJo


ca30 ex
1997
GJo

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995, 1996 och 1997 varvid ett 90-tal tänkbara lokaler(såväl äldre kända som tidigare ej angivna)undersöktes på södra, västra och framför alltnordvästra Tjörn, på Herrön samt på sydvästraOrust. Ängslostan har nu påträffats på totalt fjortonlokaler, varav några mycket individrika.

B

Stenkyrkasn; Breviks kile i SÖ
ca5000 ex
1996
ELj&IJo


ca5000 ex
1997
ELj&IJo

Stenkyrkasn; Breviks kile i NV
ca10000 ex
1996
ELj&IJo


ca10000 ex
1997
ELj

Stenkyrkasn; Brevik, Änghagen
ca10 ex
1997
LSe&KSe;IJo NY LOKAL

Klövedalsn; Herrön N om Ängen
ca250 ex
1996
IJo!&ELj

Klövedalsn; Ängeviken
ca100 ex
1996
ELj!mfl

Klövedalsn; NV om Ängeviken
ca50 ex (små)
1996
ELj!mfl

Klövedalsn; Brattås
"några"ex
1997
IJo NY LOKAL

Klövedalsn; ÖSÖ om Frenliden
ca200 ex
1996
GHo;ELj


ca100 ex
1997
ELj&IJomfl

Klövedalsn; Vik
ca250 ex
1997
IJo!mfl NY LOKAL

Klövedalsn; mln Vik o Önneröd
ca500 ex
1997
ELj!mfl NY LOKAL

Klövedalsn; Kolleröd
ca50 ex
1997
IJo!mfl NY LOKAL

Klövedalsn; Långekärr Ö om skolan
ca300 ex
1996
GHo;ELj


ca80 ex
1997
ELj&IJomfl

Klövedalsn; Långekärr NÖ om skolan
ca30 ex
1997
ELj!mfl NY LOKAL

Klövedalsn; Kyrkofjäll
ca10 ex
1996
IJo


0ex
1997
IJo&ELj

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En uppgiftfrån Änggårdsbergen föreligger dock.

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana storögontröst
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 avE. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves pånågra få till synes lämpliga lokaler 1997.

Halimione portulacoides portlakmålla

B

Skaftösn; Gåsö Storö [OBS! ej Sotenäs]
1ex
1997
TTo NY LOKAL

Kungshamnsn; Långö lösa tångar
1ex
1996
EBl&SBe


1ex
1997
EBl&SBe

Tossenesn; Bottnafjorden, Grönevik
1ex
1996
EBl&SBe- i dåligt skick !


0ex
1997
EBl&SBe- definitivt död !

Kville sn; Kalvö
1 ex
1997
OHo NY LOKAL

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek

B

Stenkyrkasn; mln Lyckorna o Bäckevik
1ex
1996
ELjmfl


1ex
1997
ELj&IJo

Tanumsn; Väderöarna (Ramnö?)
1ex
1986
GGr


0ex
1997
SSt

Illecebrum verticillatum glimmerört

V

Fässbergsn; SV om Lunnagården (4)
ca30 ex
1996
ELj


ca10 ex
1997
ELj

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum)karlsösallat
Synes numera kanske ha utgått på denna lokal, dit denförvildats från Botaniska trädgården.

V

Göteborgsd; Vitsippsdalen
0ex
1996
ELj


0ex
1997
ELj- utgången ?

Lathyrus sphaericus vårvial
Tyvärr blommade bara ett fåtal individ på den klassiskalokalen i Brattöns sydstup. Vi hoppas att det bara rör sig om entillfällig nedgång. Möjligen kan allt för kraftigröjning ha försvagat arten.

B

Solbergasn; Brattön
42ex
1996
ELjmfl


7ex
1997
ELj&HGrmfl

Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.

Mentha x gracilis ädelmynta

V

Fässbergsn; Papyrus koloniområde
20ex
1996
ELj


13ex
1997
ELj

Misopates orontium kalvnos

V

Askimsn; Järkholmen
6ex
1996
ELj


0ex
1997
ELj
B
Rödbosn; Jordfallsmotet
ca1000 ex
1996
ELj


ca750 ex
1997
HAn;ELj

Ytterbysn; Ytterby jvstn
20ex
1997
RGa NY LOKAL

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta
Har spritt sig till en f.d. potatisåker på Lindö därarten visat sig trivas förträffligt.

B

Forshällasn; Bräcke
ca7 ex
1996
GJo förvildad sedan 1992

Tanumsn; Lindö, Ängen
ca15 ex
1994
OHo&ELj


ca500 ex
1997
OHo

Polygonum oxyspermum näbbtrampört

B

Tjärnösn; Saltö, Ängklåvbukten
60ex
1996
ELj


7ex
1997
ELj&ESamfl

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).

V

Gbgsd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca20 ex
1995
ELj

Gbgsd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca10 ex
1996
ELj


ca10 ex
1997
ELj

Gbgsd; Fattighusån, Slussen (8)
1ex
1995
ELj

Gbgsd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1ex
1995
ELj

Örgrytesn; Mölndalsån, Focus (13)
ca100 ex
1995
ELj

Örgrytesn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca50 ex
1995
ELj

Örgrytesn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca30 ex
1995
ELj

Gbgsd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca5 ex
1995
ELj

Gbgsd; "Läppstiftet", i damm (18)
2-3ex
1995
ELj


0ex
1997
ELj

Gbgsd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3ex
1995
ELj

Lundbysn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-talsex
1996
ELj


1000-talsex
1997
ELj

Lundbysn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.
ca50 ex
1997
ELj NY LOKAL

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel

B

Tjärnösn, Bockholmen
ca5000 ex
1996
ELj

Tjärnösn, Arholmen
ca600 ex
1996
ELj

Tjärnösn, Sydkoster vid Brevik
ca50 ex
1996
ELj&MWg;USt

Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Inga aktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinus var. apterusåkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifolia p. p. (Rosa pimpinellifolia`danica') klittros

B

Skaftösn; Gröderhamn
1ex
1996
ELj;GJo


1ex
1997
GJo

Rubus polyanthemus blomsterbjörnbär
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E.Th. Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja

B

Askumsn; Ramsvikslandet
1ex
1996
AOl!;EBl&SBe


1ex
1997
AOl

Tanumsn; Otterön
13ex
1996
OHo


17ex
1997
ELj&OHo

Stachys officinalis (Betonica officinalis)humlesuga

V

Askimsn; Gjutegården
ca5 ex
1995
ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra "klassiska" fyndorterna i Tjärnö sn finnsvardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilkanyetablerats från frön (eller möjligen i något fallrotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvidaförekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B

Lursn; Resö, Nötehällan
1+1ex
1996
KEm

Lursn; N. Galtö
1+ca5 ex
1996
KEm

Tjärnösn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca2 ex
1996
ELj


1+ca5 ex
1997
INo&AAn

Tjärnösn; N. Öddö, Tofterna
1+ca5 ex
1996
ELj


1+ca20 ex
1997
ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca2 ex
1993
ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca20 ex
1996
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Inga aktuella lokaler är kända.

Allium carinatum rosenlök
V Askim sn; Gjutegården ca 10 ex 1995 ELj

Alopecurus myosuroides renkavle
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel

V

Lundbysn; Torslandaviken
1000talsex
1996
ELj- kraftigt minskande


100talsex
1997
ELj- kraftigt minskande !

Anthriscus cerefolium dansk körvel

V

Styrsösn; Styrsö Bratten
2-3ex
1996
IBe


0ex
1997
ELjmfl

Fässbergsn; Balltorp
2-3ex
1995
IBe
B
Kungshamnsn; Fisketången
ca30 ex
1997
BSu;ELj mfl NY LOKAL

Apium inundatum (Helosciadium inundatum)krypfloka

B

Stenkyrkasn; Bötjärn
ca 15 ex
1996
ELj&IJo


ca 5 ex
1997
ELj

Stenkyrkasn; Tolleby tjärn
0 ex
1996
ELj&IJo

Morlandasn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca 100 ex
1996
ELjmfl

Morlandasn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
ca 500 ex
1996
ELjmfl


"finns"
1997
TMa

Morlandasn; Torebosjön, NÖ ändan
"finns"
1996
TMa NY LOKAL

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel

B

Tanumssn; Viken (1)
ca20 ex
1996
YNo&ELj


ca10 ex
1997
YNo

Tanumsn; Lerholmen (2)
ca200 ex
1996
ELj


ca300-400 ex
1997
YNo

Tanumsn; Platsen (3)
"finns"
1996
PSc

Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under1993 och på ett fåtal under 1994. Nedan har endast medtagitslokaler på vilka arten iakttagits 1996 eller senare. SeÅrsrapporterna 1994 och 1995 för äldre uppgifter. Förytterligare upplysningar om förekomsten i Bohuslän se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994.

B

Morlandasn; Sollid (N om Edshultshall)
1ex
1996
RIv


0ex
1997
RIv

Lysesn; Metvik, S om Scanraff
11ex
1996
ELj&MWg

Botrychium matricariifoliumrutlåsbräken

B

Lyckesn; Älgön
15ex
1996
ELj&OHo

Tjärnösn (?); "ö i Tjärnö"

1990t
?

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr

B

Skaftösn; Gröderhamn
ca20 ex
1996
ELj;GJo


ca10 ex
1997
GJo

Smögensn; Badhusparken
ca400 ex
1996
BSu

Smögensn; Badhusparken
ca400 ex
1997
BSu

Smögensn; Sandö
ca5000 ex
1996
BSu

Smögensn; Sandö
ca5000 ex
1997
BSu

Askumsn; Ramsviks bad, Lortudden
1000-talsex
1996
SBe&EBl


1000-talsex
1997
SBe&EBl

Tanumsn; Viken
ca50 ex
1996
ELj


ca85 ex
1997
YNo;ELj

Lursn; Resö, Kopparviken
100-talsex
1996
KEm

Tjärnösn; Saltö
ca10 ex
1989
ELj

Tjärnösn; Tjärnö i NV
ca75 ex
1995
BOx

Centaurium erythraea var. erythraea flockarun

B

Stenkyrkasn; Skälebacken
"finns"
1996
IJo


ca10 ex
1997
IJo,LSe&KSe

Chaerophyllum aureum guldkörvel

V

Gbgsd; Bot. Trädg. (ej odlad)
ca10 ex
1995
ELj


ca10 ex
1997
ELj

Göteborgsd; Änggården, Särög.
ca60 ex
1997
ELj NY LOKAL

Partillesn; vid Besebäcken
ca100 ex
1995
ELj


ca150 ex
1997
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja

B

Brosn; Övre Källevik
omkr300 ex
1996
OHo&SGe

Dianthus armeria saronsnejlika

V

Askimsn; Järkholmen
7+ca15 ex
1996
ELj


15+ca15 ex
1997
ELj

Göteborgsd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca80 ex
1995
ELj&IOl
B
Lyckesn; V om Tjuvkilsbågen
3ex
1996
RGa;HAn


7-8ex
1997
HAn

Lyckesn; Älgön
ca40 ex
1995
ELj&HGr

Klövedalsn; vid Pilane gravfält
ca8-10 ex
1996
IJo


0ex
1997
IJo&ELj

Klövedalsn; Hammardalen
0ex
1996
IJo- utgången ?


0ex
1997
IJo - utgången !

Klövedalsn; SV om kyrkan vid landsv
ca10 ex
1996
IJo


ca200 ex
1997
IJo

Klövedalsn; Viks g:la by
ca5-7 ex
1996
IJo


ca25 ex
1997
IJo&ELj

Klövedalsn; N om Viks g:la by
1ex
1996
IJo


3ex
1997
IJo

Bävesn; Esperödshemmet
5-7ex
1996
GJo

Brosn, Ingeröd
enst.ex
1995
SBe

Brosn; Brevik
15ex
1992
ELj

Brosn; Lännestad, norr om Brevik
20-30ex
1995
SBe

Askumsn; Dödvik
15ex
1995
EBl&SBe

Askumsn; Håle
3ex
1990
SBe

Askumsn; Vägga Nordgård
ca5 ex
1994
SBe


3ex
1997
OHo

Kvillesn; Hamn
2ex
1997
OHo NY LOKAL

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer

V

Angeredsn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca3000 ex
1996
RGa&ELjmfl

Angeredsn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
5ex
1996
RGa&ELjmfl

Angeredsn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca150 ex
1996
RGa&ELjmfl

Erucastrum gallicum kålsenap

V

Askim sn; Gåsmossen
8 ex
1996
IBe&EAn; ELj

B

Öckerösn; Fotö vid Söö-sund
1ex
1994
ELj


0ex
1995
ELj


0ex
1996
ELj


ca60 ex
1997
ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad

V

Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
1ex
1995
ELj


0ex
1997
ELj

Galeopsis angustifolia kalkdån

B

Uddevallasd; Timmermansgatan
ca500 ex
1996
ELj;GJo


ca300 ex
1997
GJo

Uddevalla;S cementfabr på Havskuren
ca20 ex
1996
GJo


ca20 ex
1997
GJo

Bävesn; vid jvgbron över Bäveån
ca30 ex
1992
GJo

Bävesn; Bräckebankarna
1000-talsex
1996
GJo


1000-talsex
1997
Gjo;ELj

Bävesn; Kuröds ind.omr.
100-200ex
1995
GJo innefattar 4 sublokaler

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven förBohuslän eller Göteborgsområdet

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Glaucium flavum strandvallmo

B

Öckerösn; Öckerö, NV om Hjälvik
10+75ex
1996
ELj


22+ca80 ex
1997
ELj

Öckerösn, Hyppelns S-spets
48+40ex
1995
ELj&SSv

Lyckesn; Högön
15-20ex
1996
HAn


5+20-25ex
1997
HAn

Lyckesn; Vannholmarna
8-10ex
1994
HAn


15+36ex
1997
HAn

Rönnängsn; Tjörne huvud i Ö
0ex
1996
IJo&ELj


0ex
1997
ELj- utgången !

Stenkyrkasn; Skärhamn
1ex
1996
IJo


0ex
1997
AAl;IJo

Klövedalsn; Mittsundsviken (Björnsh.)
1-3+ca50 ex
1996
ELj;IJo


6+38ex
1997
ELj&IJo

Lysesn; Metvik, S om Scanraff
3ex
1996
ELj!&MWg


0ex
1997
EBl&SBe- utgången !

Askumsn; Keö
1ex
1996
EBl

Askumsn; Ramsviksl., Dammbacken
3ex
1995
EBl&ELj


0ex
1996
EBl


0ex
1997
EBl

Svennebysn; Tångebacken
4+3ex
1995
OHo,ELj&ESa


12+ca60 ex
1997
OHo&ELj

Kvillesn; Lyngö, SÖ viken
1ex
1995
TGa

Tanumsn; Ulmekärrssand, Munksund
21+20ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+2ex
1996
ESa

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
2+10ex
1996
OHo&SGe


0ex
1997
ELj&OHo

Tanumsn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
0+13ex
1996
OHo&SGe


1ex
1997
ELj&OHo

Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
0+ca50 ex
1996
OHo&SGe


2+5ex
1997
ELj&OHo

Tanumsn; blockstrand SV Gullbringa
1+ca150 ex
1996
ELj;OHo&SGe


3+ca110 ex
1997
ELj&OHo

Tanumsn; Viken
2ex
1994
YNo


4ex
1997
YNo&ELj

Tanumsn; Hällsö, N delen
0ex
1995
ELj&HGr


0ex
1997
ELj&OHo

Tanumsn; Trossö, vägkant
ca10 ex
1993
ELj&MAr

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
3+ca100 ex
1996
OHo&SGe


20+132ex
1997
OHo

Tjärnösn; Lilla Arsklåvet
ca20 ex
1991
JEv


"finns"
1993
NPi

Tjärnösn, Kockholmen
2ex
1996
JEv

Gypsophila muralis grusnejlika

V

Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
2ex
1996
TEl;ELj


0ex
1997
ELj

Herminium monorchis honungsblomster

B

Klövedalsn; Alviken
ca50-60 ex
1996
ELj;IJo


ca50 ex
1997
IJo

Tanumsn; Lerholmen (Ö om Viken)
3ex
1996
ELj


6ex
1997
YNo;ELj

Tanumsn; Kalvö, Brokilen
56ex
1993
YNo innefattar 2 sublokaler


2ex
1997
OHo

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
21ex
1993
YNo


2ex
1997
OHo

Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i Ö
11ex
1996
OHo&SGe


2ex
1997
OHo

Lursn; Resö, Kopparviken
ca500 ex
1996
KEm

Tjärnösn; Tjärnö i NV
1ex
1988
MLi

Tjärnösn; Lindholmen
118ex
1996
JEv

Tjärnösn; Sydkoster
13+5ex
1996
ELj

Hieracium caespitosum s. lat. ängsfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv

V

Partillesn; Bokedalen f.d. hpl
"mångaex"
1996
AMu


omkr200 ex
1997
ELj&RDa

Hypericum humifusum dvärgjohannesört

B

Tossenesn; Ävja
100-talsex
1996
EBl&SBe


100-talsex
1997
EBl&ELj

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda,Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare. Äldreuppgifter finns även från Partille, Nylöse, Solberga,Västerlanda och Ödsmål snr. Se 1994 och 1995 årsrapport!

B

Jörlandasn; Håvatten
fåex
1995
HGr&HPa

Romelandasn; St. Björkärr
ca5 ex
1996
ELj

Ucklumsn; V om Svalsjön
ca140 ex
1996
ELjmfl

Tossenesn; Platserna (NV Stubberöd)
ca200 ex
1995
OHo&SBe


ca200 ex
1997
OHo,EBl&SBe

Tossenesn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca100 ex
1995
OHo&SBe


ca100 ex
1997
OHo,EBl&SBe

Isolepis setacea borstsäv

B

Lyckesn; Älgön
ca10 ex
1996
ELj&OHo

Stenkyrkasn; Skälebacken
10-20ex
1995
AAl!&IJo;ELj


2ex
1997
ELj&IJo

Skaftösn; Stockevik
1ex
1995
GJo


0ex
1997
GJo- utgången ?

Lathyrus tuberosus knölvial
Inga aktuella lokaler är kända.

Lavatera thuringiaca gråmalva

B

Håbysn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1ex
1996
ESa


1ex
1997
ELj

Luzula sylvatica storfryle

V

Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
2-3ex
1995
ELj


ca5 ex
1997
ELj

Malva pusilla vit kattost

V

Styrsösn; mln k:an o Halsvik, hus 218
2ex
1996
BHe


ca5 ex
1997
BHe&ELj
B
Tegnebysn; Boxvik
ca100 ex!
1992
GJo


0ex
1997
GJo

Askumsn, V. Rörvik
5ex
1996
EBl


0ex
1997
EBl

Tanumsn; Otterön
ca10 ex
1992
ELj,OHo&YNo

Tanumsn; Grebbestad, N båthamnen
10ex
1987
YNo


0ex
1997
Yno- utgången !

Mertensia maritima ostronört

B

Öckerösn; Rörö, SV blockstranden
27ex
1996
UJo


26ex
1997
UJo

Klövedalsn, Björholmen, udde i SV
0+2ex
1996
IJo


0+2ex
1997
IJo

Lysekilsd; Stångholmen
2ex
1988
BMl

Lysesn; Kornö kalv
1+ca10 ex
1996
EBl

Svennebysn; Valön
1ex
1995
OHo

Kvillesn; Vrakholmen
10ex
1995
EBl

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
2+1ex
1996
OHo&SGe


7+3ex
1997
ELj&OHo

Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
ca18 ex
1996
OHo&SGe;VGi


15+2ex
1997
ELj&OHo;VGi

Tanumsn; vid Grötet N om Gullbringa
2+ca10 ex
1996
ELj;OHo&SGe


1ex
1997
ELj&OHo

Tanumsn; Långeskär
22ex
1996
BRo&OHo

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
1+2ex
1996
OHo&SGe


2+1ex
1997
OHo

Tjärnösn; Kockholmen
0ex
1996
JEv- utgången ?


7ex
1997
KÖb

Tjärnösn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
"finns"
1995
NPi

Tjärnösn; Ramsö, V sidan
2ex
1996
EBl

Tjärnösn; Ramsö, nära hamnen
15ex
1996
KÖb

Tjärnösn; Nordkoster, NV Basteviken
0ex
1994
ELj&JEv- utgången ?

Tjärnösn; Nordkoster, SV Basteviken
1+ca3 ex
1997
EAn&IBe NY LOKAL

Onobrychis viciifolia esparsett
Inga aktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs

V

Rådasn; Yxsjön
någram2
1994
ABe
B
Askumsn; Ramsviksl., Grosshamn
rikligt
1996
EBl


ca5 m2
1997
EBl&KMa

Askumsn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe

Kvillesn; NV om Hamn
10-20m2
1997
OHo NY LOKAL

Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate
En oroväckande minskning i individantal har de senaste årenvisat sig för denna art.

V

Tuvesn; St. Holmsdammen
ca100 ex
1996
ELj


ca10 ex
1997
ELj

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros

B

Vallasn; Almön, åt Almö sund
ca35 ex
1996
ELj


ca35 ex
1997
ELj;EBl

Vallasn; Almön, N spetsen
1ex
1994
EBl&ANk

Vallasn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1ex
1994
EBl&ANk

Norumsn; St. Askerön, N om Fiskevik
1ex
1994
ELj,AAn&HRe

Ödsmålsn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1ex
1994
HAnmfl

Rörasn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
2ex
1996
ESa


2ex
1997
ESa

Rörasn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
2ex
1996
ESa


2ex
1997
ESa

Rörasn; Henån, "mln Henån o Rödbgt"
2ex
1996
ELj;ESa


2ex
1997
ESa;ELj

Rörasn; Henån, Lövåsvägen 7
1ex
1996
ELj;ESa


1ex
1997
ESa;ELj

Torpsn; Nöteviken, Nöteviks gård
4ex
1994
ESa&ELjmfl

Torpsn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2ex
1994
ESamfl

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär

V

Bergumsn; nära kyrkan
ca10 ex
1995
ELj


12ex
1997
ELj

Salvia verticillata kranssalvia

B

Tossenesn; Hunnebostrand
fåex
1995
AOl


3ex
1997
SBe

Svennebysn; Heestrand samhälle
40-50ex
1995
OHo


ca30 ex
1997
OHo&ELj

Svennebysn; Tångebacken, Grönelid
ca30 ex
1995
OHo&ELj


10ex
1997
OHo&ELj

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus

V

Göteborgsd; Gamla Älvsborg
6ex
1996
ELj


ca5 ex
1997
ELj
B
Resterödsn; Ulvesund
3-4ex
1996
GJo


5-6ex
1997
GJo

Uddevallasd; Fridhemstippen
ca2 ex
1996
GJo


2ex
1997
GJo

Uddevallasd; Rävgiljan
4ex
1996
GJo


2ex
1997
GJo

Herrestadsn; Kärranäs
10ex
1997
GJo NY LOKAL

Herrestadsn; Sörvik
ca50 ex
1996
GJo


10-15ex
1997
GJo

Högåssn; Ulveviken
ca5 ex
1995
ELj

Svarteborgssn; Dingle stn
4ex
1996
ELj


ca100 ex
1997
ELjmfl

Vicia villosa luddvicker
Inga aktuella lokaler är kända.

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromus pseudosecalinus spädlosta
Ny för Sverige (som bofast, dock påträffadtillfälligt i Skåne 1928)! Förekommer närmast påBrittiska öarna (förr även i Danmark). Arten hittades på ytterligare en lokal under 1997.

B

Stenkyrkasn; NV om Häle mosse
ca1000 ex
1996
ELj!&MDamfl


ca1500 ex
1997
ELjmfl

Stenkyrkasn; SV om Häle mosse
ca500 ex
1997
EBl!mfl NY LOKAL

Carex binervis hedstarr

B

Tjärnösn; Nordkoster, inre delen
0ex
1994
HAn&ELj ej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel

V

Landvettersn; järnvägsstationen
ca10 ex
1996
ESa


ca10 ex
1997
ESa

Digitalis purpurea `norvegica' vildfingerborgsblomma
Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litetområde i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna,Bärfendal och Kville snr. Fingerborgsblomman kommer att specialinventerasunder 1998.

B

Bottnasn; St. Gillingsmarken

1990t
ELj

Kvillesn; S om Kindlycke
5ex
1996
ELj

Kvillesn; Rönningens skog
ca90 ex
1997
EBl;ELj&OHo

Nymphaea alba ssp. occidentalisatlantnäckros, smånäckros

B

Öckerösn; Ussholmen, i större hällkar
ca60 ex
1996
ELj


ca60 ex
1997
ELj

Osmunda regalis ssp. hibernica ined. hedsafsa
Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast pånorska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiskaöarna.

B

Klövedalsn; Herrön, Rockenabben
5ex
1996
ELj&IJo

Klövedalsn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca40 ex
1996
ELj&IJo

Gullholmensn; St. Hermanö, Långekil
ca80 ex
1997
GOl

Gullholmensn; St. Hermanö, Ö Långekil
ca5+2 ex
1997
GOl

Gullholmensn; St. Hermanö, Stenvik
ca10 ex
1997
GOl

Gullholmensn; St. Hermanö, H. huvud
ca100 ex
1997
GOl

Gullholmensn; St. Hermanö, S Djupvik
ca4 ex
1997
GOl NY LOKAL

Polygonum aviculare ssp. excelsius ined. stolttrampört

B

Gullholmensn; St. Hermanö, Långekil
ca60 ex
1997
ELj NY LOKAL

Tjärnösn; S. Öddö, NV delen
ca50 ex
1995
TKa;ELj&HGr mfl


ca20 ex
1996
ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Stigkilen
2ex
1997
ELj NY LOKAL

Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Ny för Sverige! Förekommer närmast på Jylland(på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna. Dök av allt att dömaendast upp tillfälligt på denna lokal.

B

Tanumsn; Hällsö
1ex
1995
ELj!,HGr&LSt


0ex
1997
ELj&OHo

Ranunculus ficaria ssp. fertilis storsvalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland.

B

Brosn; Näverkärr, i "storskogen"
ca15 ex
1995
ELj&MAr

Rubus loehrii "bergumsbjörnbär"
Ny för Norden!! Förekommer närmast i Niedersachsen.Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück ochAnfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubusmuenteri-lokalen.

V

Bergumsn; nära kyrkan
ca4 ex
1995
ELj


3ex
1997
ELj

Taraxacum obtusilobum "sexmaskros"
Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)!Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten iNorden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locusclassicus förstördes genom anläggande av enspårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar påen annan, gammal lokal i Ängården (nära BotaniskaInstitutionen!). Dock hotas den av rensning!

V

Göteborgsd; vid Storängsg.
ca15 ex
1996
ELj


ca5 ex
1997
ELj


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1997
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg