Program för perioden september 2001 till februari 2002


Torsdagen den 27 september, 19:00.

Hur växterna möter hösten. Växtfysiologen Hans Ryberg berättar om hur växterna under hösten “förutser” och förbereder sig inför vinterns mörker, kyla och torka.

Torsdagen den 25 oktober, 19:00.

Växter jag mött. Alla medlemmar är välkomna att dela med sig av årets fynd och upplevelser från skog och mark världen över. Du kanske har några stycken herbarieark, konvolut, fotografier eller dylikt att visa upp. Goda minnen, allmänna funderingar och tips på utflyktsmål är också högst intressant. Denna kväll kan man få många goda tips inför nästa års upptäcktsfärder. Anmäl er gärna till sekreteraren i förväg så att han kan planera kvällen på bästa sätt.

Tisdagen den 6 november, 19:00.

Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter vi inte lyckats namnge eller känt oss något osäkra på. Vilka karaktärer är bra? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Detta är ett utmärkt tillfälle att tillföra anteckningar i floran inför kommande säsong. Samling vid entrén.

Torsdagen den 22 november, 19:00.

Gotska Sandön. Ingvar Nordin berättar om flora och vegetation på vår ensligast belägna ö, nationalparken Gotska Sandön i Östersjön.

Fredagen den 14 december, 19:00.

Västergötlands flora. Anders Bohlin talar om det nyligen slutförda floraprojektet i Västergötland och om den bok som kanske finns färdig till försäljning denna dag. I annat fall kommer det åtminstone att finnas möjlighet att beställa ett exemplar av boken att avhämtas vid ett kommande möte.

Torsdagen den 31 januari, 19:00.

Varför Glebionis i stället för Chrysanthemum? Vår ordförande Lars Arvidsson förklarar principerna bakom växternas vetenskapliga namnsättning och ger några glimtar ur de växlande motiven bakom en del mer eller mindre irriterande namnförändringar. Ett utmärkt tillfälle att få en ringa insyn i nomenklaturens ofta till synes obegripliga irrgångar.

Torsdagen den 28 februari, 19:00.

Artprojektet – den nationella floran och faunan. Torleif Ingelög, föreståndare för ArtDatabanken i Ultuna talar om det nyligen initierade projekt som syftar till att skriva en nationell flora och fauna omfattande åtminstone alla flercelliga organismer som är kända från Sverige.

LOKAL för föreläsningarna är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg. Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon person kommer alltid att finnas i närheten av dörren för att släppa in de som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer någon strax ut och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, blir det efter alla föredrag för dem som så önskar. Liksom tidigare kommer eftersitsen att erbjudas i form av småkakor och kaffe, te eller choklad som Föreningen bjuder på. Hembakade mjuka kakor vore ett välsmakande inslag och uppmuntras härmed att medföras.

NU UTKOMMER FLORA NORDICA 2! Föreningen kommer liksom i fjol att kunna sälja Flora Nordica till ett rabatterat pris: band 2, som omfattar Chenopodiaceae – Fumariaceae kostar 495 kr för våra medlemmar. Anmäl ditt intresse till sekreteraren per e-post eller via telefon 0708-559628 snarast möjligt.

Glöm inte att ansöka om medel ur Harald Fries m. fl. fonder, senast 31 december 2001!


Botaniska föreningen i Göteborg