Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1996
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1996

Senast gjorda observation av arten före 1996 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1996, anges senaste år. Angående “senaste uppgift“ för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporten för 1995.

B = Bohuslän, V = Västergötland (socknar vilka ingår i Göteborgs och Bohus län)


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp.hebecarpum) på några få lokaler.

Aethusa cynapium ssp. segetalis litenvildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla

B

Lyckesn; Bremnäs Nordergård
ca1000 ex
1995
HGr&HPa;HAn


ca500 ex
1996
ELj;HAn

Artemisia stelleriana sandmalört
En enda lokal, med en svag, minskande population, är känd.

B

Tanumsn; Hällsö
2ex
1995
ELj&HGrmfl

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock ärförvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.

B

Uddevallasd; Timmermansgatan
ca30 ex
1996
ELj;GJo

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995 och 1996 varvid ett 50-tal tänkbara lokaler(såväl äldre som ej angivna) undersöktes påsödra och västra Tjörn, på Herrön samt påsydvästra Orust. Ängslostan påträffades på totaltåtta lokaler, varav några mycket rika.

B

Stenkyrkasn; Breviks kile i SÖ
3ex
1995
ESa!,ELj&IJo


ca5000 ex
1996
ELj&IJo

Stenkyrkasn; Breviks kile i NV
ca10000 ex
1996
ELj!&IJoNY LOKAL

Klövedalsn; Herrön N om Ängen
ca250 ex
1996
IJo!&ELjNY LOKAL

Klövedalsn; Ängeviken
ca100 ex
1996
ELj!mfl NY LOKAL

Klövedalsn; NV om Ängeviken
ca50 ex (små)
1996
ELj!mfl NY LOKAL

Klövedalsn; ÖSÖ om Frenliden
ca200 ex
1996
GHo;ELj NY LOKAL

Klövedalsn; Kyrkofjäll
ca10 ex
1996
IJoNY LOKAL

Klövedalsn; Långekärr Ö om skolan
ca300 ex
1996
GHo;ELj NY LOKAL

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En uppgiftfrån Änggårdsbergen föreligger dock.

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana storögontröst
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 avE. Th. Fries och H. Fries.

Halimione portulacoides portlakmålla

B

Kungshamnsn; Långö lösa tångar
1ex
1995
EBl&SBe


1ex
1996
EBl&SBe

Tossenesn; Bottnafjorden, Grönevik
1ex
1995
EBl&SBe


1ex
1996
EBl&SBei dåligt skick!

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek

B

Stenkyrkasn; mln Lyckorna o Bäckevik
1ex
1995
ELj,IJo&ESa


1ex
1996
ELjmfl

Morlandasn; Morlanda säteri (odlad!)
1ex
1986
SGi


3ex
1996
SGi&ELjmfl

Tanum sn; Väderöarna (Ramnö?)
1ex
1986
GGr

Illecebrum verticillatum glimmerört

V

Fässbergsn; SV om Lunnagården (4)
13ex
1995
ELj&HGr


ca30 ex
1996
ELj

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum)karlsösallat

V

Göteborgsd; Vitsippsdalen
1ex
1995
ELj


0ex
1996
ELj

Lathyrus sphaericus vårvial
Även 1996 förekom vårvialen i gott antal på sin klassiskalokal i Brattöns sydstup. Viss röjning företogs på lokalenför att gynna arten; effekten av detta kommer att utvärderas under1997.

B

Solbergasn; Brattön
45ex
1995
ELj&SLj


42ex
1996
ELjmfl

Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.

Mentha x gracilis ädelmynta

V

Fässbergsn; Papyrus koloniområde
11ex
1995
IBe&EAn;ELj


20ex
1996
ELj

Misopates orontium kalvnos

V

Askimsn; Järkholmen
6ex
1996
ELj
B
Rödbosn; Jordfallsmotet
ca500 ex
1995
ELj&HGr


ca1000 ex
1996
ELj

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta

B

Forshällasn; Bräcke
ca7 ex
1996
GJoförvildad sedan 1992

Tanumsn; Lindö, Ängen
ca15 ex
1994
OHo&ELj

Polygonum oxyspermum näbbtrampört

B

Tjärnösn; Saltö, Ängklåvbukten
minst1 ex
1995
EBl&MAr


60ex
1996
ELj

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).

V

Gbgsd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca20 ex
1995
ELj

Gbgsd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca15 ex
1995
ELj


ca10 ex
1996
ELj

Gbgsd; Fattighusån, Slussen (8)
1ex
1995
ELj

Gbgsd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1ex
1995
ELj

Örgrytesn; Mölndalsån, Focus (13)
ca100 ex
1995
ELj

Örgrytesn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca50 ex
1995
ELj

Örgrytesn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca30 ex
1995
ELj

Gbgsd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca5 ex
1995
ELj

Gbgsd; "Läppstiftet", i damm (18)
2-3ex
1995
ELj

Gbgsd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3ex
1995
ELj

Lundbysn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-talsex
1995
ELj


1000-talsex
1996
ELj

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel

B

Tjärnösn, Bockholmen
ca500 ex
1994
ELjmfl


ca5000 ex
1996
ELj

Tjärnösn, Arholmen
ca500 ex
1994
ELjmfl


ca600 ex
1996
ELj

Tjärnösn, Sydkoster vid Brevik
"finns"
1990
JGrNY LOKAL


ca50 ex
1996
ELj&MWg;USt

Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Inga aktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinus var. apterusåkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifolia p. p. (Rosa pimpinellifolia`danica') klittros

B

Skaftösn; Gröderhamn
1ex
1995
GJo


1ex
1996
ELj;GJo

Rubus polyanthemus blomsterbjörnbär
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E.Th. Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja

B

Askumsn; Ramsvikslandet
1ex
1996
AOl!;EBl&SBe NY LOKAL

Tanumsn; Otterön
ca20 ex
1993
YNo&ELj


13ex
1996
OHo

Stachys officinalis (Betonica officinalis)humlesuga

V

Askimsn; Gjutegården
ca5 ex
1995
ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra "klassiska" fyndorterna i Tjärnö sn finnsvardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilkanyetablerats från frön (eller möjligen i något fallrotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvidaförekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B

Lursn; Resö, Nötehällan
1+1ex
1996
KEmNY LOKAL

Lursn; N. Galtö
5-6ex
1995
KEm


1+ca5 ex
1996
KEm

Tjärnösn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca2 ex
1995
HGr


1+ca2 ex
1996
ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Tofterna
1+ca5 ex
1993
ELj


1+ca5 ex
1996
ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca2 ex
1993
ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca20 ex
1993
ELj


1+ca20 ex
1996
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Inga aktuella lokaler är kända.

Allium carinatum rosenlök

V

Askimsn; Gjutegården
ca10 ex
1995
ELj

Alopecurus myosuroides renkavle
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel

V

Lundbysn; Torslandaviken
10000-talsex
1995
ELj&ESa


1000-talsex
1996
ELjkraftigt minskande

B Malmön sn; Malmöns samhälle 1 ex 1995 SBe

0 ex 1996 SBe

Anthriscus cerefolium dansk körvel

V

Styrsösn; Styrsö Bratten
2-3ex
1996
IBeNY LOKAL

Fässbergsn; Balltorp
2-3ex
1995
IBeNY LOKAL

Apium inundatum (Helosciadium inundatum)krypfloka

B

Stenkyrkasn; Bötjärn
0 ex
1995
HGr&HPa


ca 15 ex
1996
ELj&IJo

Stenkyrkasn; Tolleby tjärn
0 ex
1995
HGr&HPa


0 ex
1996
ELj&IJo

Morlandasn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca 100 ex
1996
ELjmfl

Morlandasn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
ca 500 ex
1996
ELjmfl

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel

B

Tanumssn; Viken (1)
10-15ex
1995
YNo


ca20 ex
1996
YNo&ELj

Tanumsn; Lerholmen (2)
ca200 ex
1995
YNo


ca200 ex
1996
ELj

Tanumsn; Platsen (3)
410ex
1993
YNo


"finns"
1996
PSc

Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under1993 och på ett fåtal under 1994. Nedan har endast medtagitslokaler på vilka arten iakttagits 1995 eller senare. SeÅrsrapporterna 1994 och 1995 för äldre uppgifter. Förytterligare upplysningar om förekomsten i Bohuslän se Blomgren 1993(Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994.

B

Morlandasn; Sollid (N om Edshultshall)
1ex
1993
RIv


1ex
1996
RIv

Lysesn; Metvik, S om Scanraff
45ex
1993
BÖs


11ex
1996
ELj&MWg

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
1ex
1995
OHo&ELj


0ex
1996
OHo&SGe

Botrychium matricariifoliumrutlåsbräken

B

Lyckesn; Älgön
2ex
1995
INo&AAn;ELj&HGr


15ex
1996
ELj&OHo

Tjärnösn (?); "ö i Tjärnö"

1990t
?

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr

B

Skaftösn; Gröderhamn
50-75ex
1995
GJo


ca20 ex
1996
ELj;GJo

Smögensn; Badhusparken
ca400 ex
1996
BSuNY LOKAL

Smögensn; Sandö
100-talsex
1995
EBl&SBe


ca5000 ex
1996
BSu

Askumsn; Ramsviks bad, Lortudden
100-talsex
1995
SBe&EBl


1000-talsex
1996
SBe&EBl

Tanumsn; Viken
ca10 ex
1995
YNo,ELj&HGr


ca50 ex
1996
ELj

Lursn; Resö, Kopparviken
100-talsex
1996
KEmNY LOKAL

Tjärnösn; Saltö
ca10 ex
1989
ELj

Tjärnösn; Tjärnö i NV
ca20 ex
1988
MLi


ca75 ex
1995
BOx

Centaurium erythraea var. erythraea flockarun

B

Stenkyrkasn; Skälebacken
ca50 ex
1995
IJo&ELjNY LOKAL


1ex
1996
IJo&ELj

Chaerophyllum aureum guldkörvel

V

Gbgsd; "utanf Bot Trädg", numera i ds
ca10 ex
1995
ELj

Partillesn; vid Besebäcken
ca100 ex
1995
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja

B

Brosn; Övre Källevik
omkr300 ex
1993
ELj


omkr300 ex
1996
OHo&SGe

Dianthus armeria saronsnejlika

V

Askimsn; Järkholmen
19+ca30 ex
1995
ELj


7+ca15 ex
1996
ELj

Göteborgsd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca80 ex
1995
ELj&IOl
B
Lyckesn; V om Tjuvkilsbågen
ca20 ex
1995
RGa


3ex
1996
RGa;HAn

Lyckesn; Älgön
ca40 ex
1995
ELj&HGr

Klövedalsn; vid Pilane gravfält
ca15 ex
1995
HGr&HPa


ca8-10 ex
1996
IJo

Klövedalsn; Hammardalen
fåex
1980t
IJo


0ex
1994
IJo


0ex
1996
IJoutgången (?)

Klövedalsn; SV om kyrkan vid landsv
20-25ex
1994
IJo


ca50 ex
1995
IJo,ELj&ESa


ca10 ex
1996
IJo

Klövedalsn; Viks g:la by
10-talsex
1994
IJo


ca5-7 ex
1996
IJo

Klövedalsn; N om Viks g:la by
2-3ex
1992
IJo


1ex
1996
IJo

Bävesn; Esperödshemmet
10-12ex
1995
GJo


5-7ex
1996
GJo

Brosn, Ingeröd
enst.ex
1995
SBe

Brosn; Brevik
15ex
1992
ELj

Brosn; Lännestad, norr om Brevik
20-30ex
1995
SBe

Askumsn; Dödvik
15ex
1995
EBl&SBe

Askumsn; Håle
3ex
1990
SBe

Askumsn; Vägga Nordgård
ca5 ex
1994
SBe

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer

V

Angeredsn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca4500 ex
1995
RGa


ca3000 ex
1996
RGa&ELjmfl

Angeredsn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
0ex
1995
RGa


5ex
1996
RGa&ELjmfl

Angeredsn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca200 ex
1995
RGa


ca150 ex
1996
RGa&ELjmfl

Erucastrum gallicum kålsenap

V

Askimsn; Gåsmossen
8ex
1996
IBe&EAn;ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad

V

Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
1ex
1995
ELj

Galeopsis angustifolia kalkdån

B

Uddevallasd; Timmermansgatan
ca100 ex
1995
GJo


ca500 ex
1996
ELj;GJo

Uddevalla;S cementfabr på Havskuren
ca1000 ex
1994
GJo


ca20 ex
1996
GJo

Bävesn; vid jvgbron över Bäveån
ca30 ex
1992
GJo

Bävesn; Bräckebankarna
1000-talsex
1995
GJo


1000-talsex
1996
GJo

Bävesn; Kuröds ind.omr.
100-200ex
1995
GJoinnefattar 4 sublokaler

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven förBohuslän eller Göteborgsområdet.

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Glaucium flavum strandvallmo

B

Öckerösn; Öckerö, NV om Hjälvik
25+92ex
1995
ELj&SSv


10+75ex
1996
ELj

Öckerösn, Hyppelns S-spets
48+40ex
1995
ELj&SSv

Lyckesn; Högön
40-50ex
1994
HAn


15-20ex
1996
HAn

Lyckesn; Vannholmarna
8-10ex
1994
HAn

Rönnängsn; Tjörne huvud i Ö
1ex
1995
MAx;IJo&ELj


0ex
1996
IJo&ELj

Stenkyrkasn; Skärhamn
1ex
1996
IJoNY LOKAL

Klövedalsn; Mittsundsviken (Björnsh.)
36+31ex
1995
ELj,IJo&ESa


1-3+ca50 ex
1996
ELj;IJo

Lysesn; Metvik, S om Scanraff
3ex
1996
ELj!&MWgNY LOKAL

Askumsn; Keö
1ex
1996
EBlNY LOKAL

Askumsn; Ramsviksl., Dammbacken
3ex
1995
EBl&ELj


0ex
1996
EBl

Svennebysn; Tångebacken
4+3ex
1995
OHo,ELj&ESa

Kvillesn; Lyngö, SÖ viken
1ex
1995
TGa

Tanumsn; Ulmekärrssand, Munksund
21+20ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+2ex
1996
ESa

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
2+1ex
1995
ELj,OHo&ESa


2+10ex
1996
OHo&SGe

Tanumsn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
11+71ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+13ex
1996
OHo&SGe

Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
8+6ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+ca50 ex
1996
OHo&SGe

Tanumsn; blockstrand SV Gullbringa
73+33ex
1995
ELj,OHo&ESa


1+ca150 ex
1996
ELj;OHo&SGe

Tanumsn; Viken
2ex
1994
YNo

Tanumsn; Hällsö, N delen
ca41 ex
1992
ELj,OHo&YNo


0ex
1995
ELj&HGr

Tanumsn; Trossö, vägkant
ca10 ex
1993
ELj&MAr

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
ca5 ex
1994
OHo&ELj


3+ca100 ex
1996
OHo&SGe

Tjärnösn; Lilla Arsklåvet
ca20 ex
1991
JEv


"finns"
1993
NPi

Tjärnösn, Kockholmen
3ex
1994
JEv


2ex
1996
JEv

Gypsophila muralis grusnejlika

V

Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
2ex
1996
TEl;ELj

Herminium monorchis honungsblomster

B

Klövedalsn; Alviken
0ex
1995
ELj,IJo&ESa


ca50-60 ex
1996
ELj;IJo

Tanumsn; Lerholmen (Ö om Viken)
7ex
1995
YNo


3ex
1996
ELj

Tanumsn; Kalvö, Brokilen
56ex
1993
YNoinnefattar 2 sublokaler

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
21ex
1993
YNo

Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i Ö
ca55 ex
1994
OHo&ELj


11ex
1996
OHo&SGe

Lursn; Resö, Kopparviken
ca500 ex
1996
KEmNY LOKAL

Tjärnösn; Tjärnö i NV
1ex
1988
MLi

Tjärnösn; Lindholmen
87ex
1995
enlJEv


118ex
1996
JEv

Tjärnösn; Sydkoster
6ex
1992
ELj&ESa


13+5ex
1996
ELj

Hieracium caespitosum s. lat. ängsfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv

V

Partillesn; Bokedalen f.d. hpl
"mångaex"
1996
AMuNY LOKAL

Hypericum humifusum dvärgjohannesört

B

Tossenesn; Ävja
100-talsex
1995
EBl&SBe


100-talsex
1996
EBl&SBe

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda,Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare. Äldreuppgifter finns även från Partille, Nylöse, Solberga,Västerlanda och Ödsmål snr. Se 1994 och 1995 årsrapport!

B

Jörlandasn; Håvatten
fåex
1995
HGr&HPa

Romelandasn; St. Björkärr
ca5 ex
1996
ELj

Ucklumsn; V om Svalsjön
ca140 ex
1996
ELjmfl

Tossenesn; Platserna (NV Stubberöd)
ca200 ex
1995
OHo&SBe

Tossenesn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca100 ex
1995
OHo&SBe

Isolepis setacea borstsäv

B

Lyckesn; Älgön
20-30ex
1995
ELj&HGr


ca10 ex
1996
ELj&OHo

Stenkyrkasn; Skälebacken
10-20ex
1995
AAl!&IJo;ELj

Skaftösn; Stockevik
1ex
1995
GJo

Lathyrus tuberosus knölvial
Inga aktuella lokaler är kända.

Lavatera thuringiaca gråmalva

B

Håbysn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1ex
1995
ELj


1ex
1996
ESa

Luzula sylvatica storfryle

V

Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
2-3ex
1995
ELj

Malva pusilla vit kattost

V

Styrsösn; mln k:an o Halsvik, hus 218
2ex
1994
BHe


2ex
1996
BHe
B
Tegnebysn; Boxvik
ca100 ex!
1992
GJo

Askumsn, V. Rörvik
5ex
1996
EBlNY LOKAL

Tanumsn; Otterön
ca10 ex
1992
ELj,OHo&YNo

Tanumsn; Grebbestad, N båthamnen
10ex
1987
YNo

Mertensia maritima ostronört

B

Öckerösn; Rörö, SV blockstranden
24ex
1995
ELj&SSv


27ex
1996
UJo

Klövedalsn, Björholmen, udde i SV
2+5ex
1995
ELj


0+2ex
1996
IJo

Lysekilsd; Stångholmen
2ex
1988
BMl

Lysesn; Kornö kalv
ca5 ex
1980
TAn


1+ca10 ex
1996
EBl

Svennebysn; Valön
1ex
1995
OHo

Kvillesn; Vrakholmen
10ex
1995
EBl

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
12+7ex
1995
ELj,OHo&ESa


2+1ex
1996
OHo&SGe

Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
18+5ex
1995
ELj,OHo&ESa


ca18 ex
1996
OHo&SGe;VGi

Tanumsn; vid Grötet N om Gullbringa
1+3ex
1995
OHo,ELj&ESa


2+ca10 ex
1996
ELj;OHo&SGe

Tanumsn; Långeskär
"finns"
1995
BRo;NPi


22ex
1996
BRo&OHo

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
5ex
1993
ELj


1+2ex
1996
OHo&SGe

Tjärnösn; Kockholmen
"finns"
1994
NPi


0ex
1996
JEvutgången ?

Tjärnösn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
"finns"
1995
NPi

Tjärnösn; SV Saltö, inf. Lygnholmen
0ex
1995
JEvutgången (?)


0ex
1996
JEvutgången

Tjärnösn; NV Saltö, inf. Vattenholmen
0ex
1995
JEvutgången (?)


0ex
1996
JEvutgången

Tjärnösn; Ramsö, V sidan
2ex
1996
EBlNY LOKAL

Tjärnösn; Ramsö, nära hamnen
15ex
1996
KÖbNY LOKAL

Tjärnösn; Nordkoster, NV Basteviken
0ex
1994
ELj&JEvutgången (?)

Onobrychis viciifolia esparsett
Inga aktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs

V

Rådasn; Yxsjön
någram2
1994
ABe
B
Kvillesn; St. Hamburgön, St. Dammen
0ex
1996
VGitidigare förekomst

Askumsn; Ramsviksl., Grosshamn
rikligt
1995
EBl


rikligt
1996
EBl

Askumsn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe

Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate

V

Tuvesn; St. Holmsdammen
1000-talsex
1995
ELj&HGr


ca100 ex
1996
ELj

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros

B

Vallasn; Almön, åt Almö sund
ca35 ex
1995
ELj


ca35 ex
1996
ELj

Vallasn; Almön, N spetsen
1ex
1994
EBl&ANk

Vallasn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1ex
1994
EBl&ANk

Norumsn; St. Askerön, N om Fiskevik
1ex
1994
ELj,AAn&HRe

Ödsmålsn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1ex
1994
HAnmfl

Rörasn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
1ex
1994
ESamfl


2ex
1996
ESa

Rörasn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
1ex
1994
ESamfl


2ex
1996
ESa

Rörasn; Henån, "mln Henån o Rödbgt"
2ex
1995
ELj;ESa


2ex
1996
ELj;ESa

Rörasn; Henån, Lövåsvägen 7
1ex
1995
ELj;ESa


1ex
1996
ELj;ESa

Torpsn; Nöteviken, Nöteviks gård
4ex
1994
ESa&ELjmfl

Torpsn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2ex
1994
ESamfl

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär

V

Bergumsn; nära kyrkan
ca10 ex
1995
ELj

Salvia verticillata kranssalvia

B

Tossenesn; Hunnebostrand
fåex
1995
AOl

Svennebysn; Heeestrand samhälle
40-50ex
1995
OHo

Svennebysn; Tångebacken
10ex
1994
OHo


ca30 ex
1995
OHo&ELj

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus

V

Göteborgsd; Gamla Älvsborg
6ex
1995
ELj&HGr


6ex
1996
ELj
B
Resterödsn; Ulvesund
5-6ex
1995
GJo


3-4ex
1996
GJo

Uddevallasd; Fridhemstippen
2ex
1995
GJo


ca2 ex
1996
GJo

Uddevallasd; Rävgiljan
2ex
1995
GJo


4ex
1996
GJo

Herrestadsn; Sörvik
25-30ex
1995
GJo


ca50 ex
1996
GJo

Högåssn; Ulveviken
ca5 ex
1995
ELj

Svarteborgssn; Dingle stn
ca5 ex
1994
ELj&OHo


4ex
1996
ELj

Vicia villosa luddvicker

V

Gbgsd; Majorna, Oljekvarnsg. 30 A
ca10 ex
1995
ELj


0ex
1996
ELj

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromus pseudosecalinus spädlosta
Ny för Sverige (som bofast, dock påträffadtillfälligt i Skåne 1928)! Förekommer närmast påBrittiska öarna (förr även i Danmark). Arten kommer att bliföremål för ytterligare eftersökande under 1997.

B

Stenkyrkasn; NV om Häle mosse
ca1000 ex
1996
ELj!&MDamfl

Carex binervis hedstarr

B

Tjärnösn; Nordkoster, inre delen
0ex
1994
HAn&ELjej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel

V

Landvettersn; järnvägsstationen
ca10 ex
1995
ESa;ELj


ca10 ex
1996
ESa

Digitalis purpurea `norvegica' vildfingerborgsblomma
Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litetområde i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna,Bärfendal och Kville snr. Området är mycket bergigt med brantastup och djupa dalar, "ett Norge i Bohuslän".

B

Bottnasn; St. Gillingsmarken

1990t
ELj

Kvillesn; S om Kindlycke

1990t
ELj


5ex
1996
ELj

Kvillesn; Rönningen

1990t
ELj

Elodea ernstiae stor vattenpest
Enda kända lokalen i Sverige! Först påträffad (menej identifierad) av tullkontrollör Folke Lundberg på 1940-talet.Återfunnen och identifierad av Erik Ljungstrand i slutet av 1980-talet.

V

Göteborgsd; Slottsskogen
?
1940t
FLu


1ex
1995
ELj&HGr

Nymphaea alba ssp. occidentalisatlantnäckros

B

Öckerösn; Ussholmen, i damm
ca30 ex
1995
ELj


ca60 ex
1996
ELjrikligt blommande!

Osmunda regalis ssp. hibernica ined. hedsafsa
Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast pånorska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiskaöarna.

B

Klövedalsn; Herrön, Rockenabben
5ex
1996
ELj&IJo

Klövedalsn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca40 ex
1996
ELj&IJo

Gullholmensn; St. Hermanö (3 lokaler)
"rikligt"
199x
ELjmfl

Polygonum aviculare ssp. excelsius ined. stolttrampört

B

Tjärnösn; S. Öddö, NV delen
ca50 ex
1995
TKa;ELj&HGr mfl


ca20 ex
1996
ELj

Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Ny för Sverige! Förekommer närmast på Jylland(på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna.

B

Tanumsn; Hällsö
1ex
1995
ELj!,HGr&LSt

Ranunculus ficaria ssp. fertilis storsvalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland.

B

Brosn; Näverkärr, i "storskogen"
ca15 ex
1995
ELj&MAr

Rubus loehrii "bergumsbjörnbär"
Ny för Norden!! Förekommer närmast i Niedersachsen.Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück ochAnfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubusmuenteri-lokalen.

V

Bergumsn; nära kyrkan
ca4 ex
1995ELj

Taraxacum obtusilobum "sexmaskros"
Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)!Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten iNorden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locusclassicus förstördes genom anläggande av enspårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar påen annan, gammal lokal i Ängården (nära BotaniskaInstitutionen!).

V

Göteborgsd; vid Storängsg.
ca20 ex
1995
ELj!


ca15 ex
1996
ELj


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1996
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg