Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1995
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän 1995

Senast gjorda observation av arten före 1995 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1995, anges senaste år. Angående “senaste uppgift“ för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994.

B = Bohuslän, V = Västergötland (socknar vilka ingår i “Göteborgs och Bohus län“)
Då antalet anges som “8+6 ex“ menas 8 blommande och 6 ungplantor/icke blommande.


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acercampestre naverlönn
Förekommer som förvildad från odling (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum)på några få lokaler, t.ex.:
VAskimsn; Hovås golfbana1ex1995ELj
BForshällasn; Åh stiftsgård1ex1994ELj

Aethusa cynapium ssp. segetalis litenvildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla

BLyckesn; Bremnäs Nordergårdomkr1000 ex1994HAn


omkr1000 ex1995HGr&HPa;HAn

Artemisia stelleriana sandmalört
Något djur (rådjur?) hade 1995 bitit av blomställningarnapå de två kvarvarande exemplaren.

BTanumsn; Hällsöca4 ex1994YNo


2ex1995ELj&HGrmfl

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995 varvid ett 30-tal tänkbara lokaler(såväl äldre som ej angivna) undersöktes påsödra och västra Tjörn samt på Herrön.Ängslostan upptäcktes glädjande nog på en ny lokal. Efterdet att arten hittats i ett fåtal ex gjordes inga ytterligareförsök att uppskatta det totala antalet i den strandnäraslåtterängen. Området kommer att detaljinventeras 1996.

BStenkyrkasn; Breviks kile3ex1995ESa!,ELj&IJo

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Halimione portulacoides portlakmålla

BKungshamnsn; Långö lösa tångar1ex1994EBl&SBe


1ex1995EBl&SBe

Askumsn; Grosshamn1ex1994EBl&SBe


0ex1995EBl&SBeutgången!

Tossenesn; Bottnafjorden, Grönevik1ex1994EBl&SBe


1ex1995EBl&SBe;ELj

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek

BStenkyrkasn; mln Lyckorna o Bäckevik1ex1993ELj


1ex1995ELj, IJo & ESa

Morlandasn; Morlanda säteri1ex1986SGi

Tanumsn; "Väderöarna"1ex1980tuppgivenmen ej kontrollerad

Illecebrum verticillatum glimmerört

VFässbergsn; SV om Lunnagården (4)ca10 ex1994ELj


13ex1995ELj & HGr

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum) karlsösallat

VGöteborgsd; Vitsippsdalen4ex1994ELj


1ex1995ELj

Lathyrus sphaericus vårvial
Återfanns 1995 på sin klassiska lokal i Brattöns sydstup.Även i Skåne var 1995 ett mycket gott år förvårvialen, vilket gav impulsen till eftersökandet efter tioårs frånvaro.

BSolbergasn; Brattön3ex1984HAn


0ex1985HAn


0ex1986HAn


0ex1987HAn


0ex1989HAn


0ex1992HAn


0ex1993HAn&ELj


0ex1994HAn;ELj


45ex!1995ELj&SLj

Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.
Mentha x gracilis (Mentha x gentilis) ädelmynta

VV.Frölunda sn; Fiskebäckca30 ex1989UUn;ELj


0ex1990ELjlokalen förstörd

Fässbergsn, Papyrus koloniområde11ex1995IBe&EAn;ELj NYLOKAL

Misopates orontium kalvnos

BRödbosn; Jordfallsmotet 10-15ex1994HAn


ca500 ex1995ELj&HGr

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta

BTanumsn; Lindö, Ängenca5 ex1993ELj&MAr


ca15 ex1994OHo&ELj

Polygonum oxyspermum näbbtrampört

BTjärnösn; Saltö, Ängklåvbuktenca50 ex1994ELj


minst1 ex1995EBl&MAr

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).

VGbgsd; Vallgraven, Synagogan (11)ca10 ex1993ELj


ca20 ex1995ELj

Gbgsd; Vallgraven, Fröhandeln (9)ca10 ex1994ELj


ca15 ex1995ELj

Gbgsd; Fattighusån, Slussen (8)ca5 ex1992ELj


0ex1993ELjlokalen muddrad


1ex!1995ELj

Gbgsd; Fattighusån, Stampbron (12) ca10 ex1992ELj


0ex1993ELjlokalen muddrad


0ex1995ELjutgången?

Gbgsd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)0ex1993ELjlokalen muddrad


1ex!1995ELjstort kraftigt ex!

Örgrytesn; Mölndalsån, Focus (13)2-3ex1993ELj


ca100 ex!1995ELj

Örgrytesn; Mölndalsån, Etnogr. (15)ca50 ex1995ELjNYLOKAL

Örgrytesn; Mölndalsån, Remfabr. (16)ca30 ex1995ELjNYLOKAL

Gbgsd; Mölndalsån, Dämmet (17)ca5 ex1995ELjNYLOKAL

Gbgsd; "Läppstiftet", i damm (18)2-3ex1995ELjNYLOKAL

Gbgsd; Kvillebäckskanalen (4)1ex1994ELj


2-3ex1995ELj

Lundbysn; Kvillebäcken, Backaplan (3)1000-talsex1994ELj


1000-talsex1995ELj

BBackasn; Tingstad (14)ca5 ex1994ELj


0ex1995ELjdammen igenfylld med jord

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel

BTjärnösn, Arholmenca500 ex1994ELjmfl

Tjärnösn, Bockholmenca500 ex1994ELjmfl

Rhinanthus serotinus ssp. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända. DOCK FUNNEN I HALLAND 1995!

Rosa pimpinellifolia p. p. klittros

BSkaftösn; Gröderhamn1ex1994ELj


1ex1995GJo

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja

BTanumsn; Otterönca10 ex1978YNoNyfynd!


ca40 ex1982YNo


67ex1986YNo


47ex1987YNo


ca85 ex1990YNo


ca150 ex!1991YNo


47ex1992YNo;ELj


ca20 ex1993YNo&ELjlok delvis skadad

Stachys officinalis (Betonica officinalis) humlesuga

VAskimsn; Gjutegårdenca10 ex1990SSt,förvildad?


ca5 ex1995ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra “klassiska“ fyndorterna i Tjärnö sn finns varderaett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilkanyetablerats från frön (eller möjligen i något fallrotskott) i sen tid.

BLursn; N. Galtö1ex1991LSr


5-6ex1995KEmtroligen förvildad

Tjärnösn; Sydkoster, Ekenäs1+ca2 ex1992ELj


1+ca2 ex1995HGr

Tjärnösn; N. Öddö, Tofterna1+ca5 ex1993ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Drängsviken1+ca2 ex1993ELj

Tjärnösn; N. Öddö, Blötebogen1+ca20 ex1993ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt

VAskimsn; Kindes båtvarv nära Amundöfåex1990MLi


0ex1995ELj
BTjärnösn; Sydkoster, Ekenäs5ex1991ELj&ESa

Allium carinatum rosenlök

VAskimsn; Gjutegårdenca20 ex1990SSt,förvildad?


ca10 ex1995ELj

Alopecurus myosuroides renkavle

BBävesn; Uddevalla hamn1ex1992GJotillfällig, ej återfunnen

Anthriscus caucalis taggkörvel

VLundbysn; Torslandaviken10000talsex!1994BGi;ELj täckande flera 100 m2


10000talsex1995ELj&ESa

BMalmönsn; Malmöns samhälle1ex1995SBe

Tossenesn; Hunnebostrand2ex1992AOl

Anthriscus cerefolium danskkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Apium inundatum (Helosciadium inundatum) krypfloka

BÖckerösn; Rörö, St. Ersvattenrikligt1968VGi


fåex1993ELj

Öckerösn; Rörö, L. Ersvattenrikligt1968VGi

Stenkyrkasn; Bötjärn0 ex1995HGr&HPaej återfunnen

Stenkyrkasn; Tolleby tjärn0 ex1995HGr&HPaej återfunnen

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända. Astragalus danicus strandvedel

BTanumssn; Viken (1) 27ex1994YNo


10-15ex1995YNo

Tanumsn; Lerholmen (2)ca400 ex1994YNo


ca200 ex1995YNo

Tanumsn; Platsen (3) 410ex1993YNo

Atriplex sabulosa (Atriplex laciniata) sandmålla
För ytterligare upplysningar se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6)och Bergqvist & Blomgren 1994.

VAskimsn; St. Amundön1ex1968MNe


1ex1979SSt


0ex1995ELj
BÖckerösn; Hönö1ex1980tBAl

Öckerösn; Rörö
1976ÅRo

Stenkyrkasn; Skärhamn bad SÖ Bockh.1ex1993IJo

Stenkyrkasn; Toftenäset, vik inf. Toftö1ex1993IJo

Morlandasn; Sollid (N om Edshultshall)1ex1993RIv

Skaftösn; Ögården, Köreviken7-8ex1979SSu

Lysekilsd; Långeviks badplats6ex1993BÖs

Lysesn; Siviks camping (SV Träleberg)9ex1993BÖs&EBl

Lysesn; vik NÖ om Käringeholmen2ex 1993AWl

Lysesn; St. Kornö, vik rakt S samhället7ex1993SBe

Lysesn; St. Kornö, Ö om Korsvikskär9ex1993SBe

Lysesn; Skalhamn, vik V om Blötan2ex1993SBe

Lysesn; Halmsund, södra viken1ex1993SBe

Lysesn; Fiskebäcksvik, V om lotsutkik1ex1993SBe

Lysesn; Metvik, S om Scanraff45ex1993BÖs

Brosn; Näverkärr, vik Ö om Kalven1ex1993SBe

Kungshamnsn; Mellanskär2ex1993EBl&SBe


0ex1995EBl&SBe

Askumsn; Keö1ex1994EBl&SBe

Askumsn; Bua, barnkolonin2ex1993EBl&SBe


0ex1994EBl&SBe


0ex1995EBl&SBe

Askumsn; Tryggö, S om fyren3ex1993EBl&SBe


0ex1994EBl&SBe


0ex1995EBl&SBe

Askumsn; Ramsviksl., Haby9ex1993ANk


0ex1994EBl&SBe


0ex1995EBl&SBe

Askumsn; Ramsviksl., Grosshamn1ex1993EBl


0ex1994EBl&SBe


0ex1995EBl&SBe

Askumsn; Ramsviksl., Släviken2ex1993EBl&SBe


3ex1994EBl&SBe


0ex1995EBl&SBe

Askumsn; Ramsviksl., Tångevik1ex1993EBl&SBe


3-4ex1994EBl&SBe

Svennebysn; SÖ om Tångebackenmångaex1993OHo


0ex1995OHo

Svennebysn, Tångebacken1ex1993OHo


0ex1995OHo

Tanumsn; Sövall camping1ex1993EBl&SBe


0ex1995OHo

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt1ex1993OHo


1ex1995OHo&ELj

Tjärnösn; Saltö, Ängklåvbukten1ex1993EBl&SBe


0ex1994ELj


0ex1995EBl

Tjärnösn; Nordkoster, Basteviken1ex1943GDe


10ex1994ELjmfl

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken

BLyckesn; Älgön2ex1995INo & AAn;ELj&HGr

Tjärnösn (?); “ö i Tjärnö“
1990t?

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva (Carex maritima) bågstarr

VStyrsösn; Galteröfåex1980tELj
BSkaftösn; Gröderhamn50-75ex1994GJo


50-75ex1995GJo

Kungshamnsn; Sandö100-talsex1994SBe


100-talsex1995EBl&SBe

Askumsn; Ramsviks gårdfåex1993EBl&SBe


0ex1994SBeej noga eftersökt


0ex1995EBl&SBenoga eftersökt!

Askumsn; Ramsviks bad100-talsex1994SBe


100-talsex1995SBe&EBl

Tanumsn; Vikenca10 ex1993YNo&ELj


ca10 ex1995YNo,ELj&HGr

Tjärnösn; Saltöca10 ex1989ELj

Chaerophyllum aureum guldkörvel

VGbgsd; "utanf Bot Trädg", numera i dsca20 ex1994ELj


ca10 ex1995ELj

Partillesn; vid Besebäckenca200 ex1994ELj


ca100 ex1995ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja
BBrosn; Övre Källevik omkr300 ex1993ELj

Dianthus armeria knipp- eller saronsnejlika

VAskimsn; Järkholmen14ex1994ELj

19+ca30 ex1995ELj

Göteborgsd; Skytteskogsg. 17A, i trg1ex1993IOl;BHe; ELj


1ex1994ELj&IOl

Göteborgsd; Skytteskogsg. 15, i trg
1990förstfunnen


ca70 ex1993IOl&ELj


ca80 ex1995ELj&IOl
BLyckesn; V om Tjuvkilsbågen2-3ex1990HAn


ca20 ex1995RGa

Lyckesn; Älgön ca50 ex1993ELj


ca40 ex1995ELj&HGr

Klövedalsn; Pilane gravfält8-10ex1993HAnlok delvis förstörd


ca15 ex1995HGr&HPa

Klövedalsn; Hammardalenfåex1980tIJo


0ex1994IJo

Klövedalsn; SV om kyrkan vid landsv20-25ex1994IJo


ca50 ex1995IJo,ELj&ESa

Klövedalsn; Viks g:la by10-talsex1994IJo

Klövedalsn; N om Viks g:la by 2-3ex1992IJo

Uddevallasd; Frihemstippen25ex1993GJo

Bävesn; Esperödshemmet 10-12ex1994GJo


10-12ex1995GJo

Brosn, Ingerödenst.ex1995SBeNYLOKAL

Brosn; Brevik15ex1992ELj

Brosn; Lännestad, norr om Brevik 20-30ex1995SBeNYLOKAL

Askumsn; Dödvikca5 ex1990EBl


15ex1995EBl&SBe

Askumsn; Håle3ex1990SBe

Askumsn; Vägga Nordgårdca5 ex1994SBe

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer

VAngeredsn; 400 m N L. Drisstjärn (1)ca4500 ex1994RGa


ca4500 ex1995RGa

Angeredsn; 200 m N L. Drisstjärn (2)ca10 ex1994RGa


0ex1995RGa

Angeredsn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)ca200 ex1994RGa


ca200 ex1995RGa

Erucastrum gallicum kålsenap

VLundbysn; NV om Härröd, nära Volvoca50 ex1992ELj


0ex1995ELj
BÖckerösn; Hönö, Klåva hamnca30 ex1994IBe;ELj


0ex1995ELj

Öckerösn; Hönö, Nötholmen1ex1994ELj


0ex1995ELj

Öckerösn; Fotö, Söö-sund 1ex1994ELj


0ex1995ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad

VGöteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)2ex1994ELj


1ex1995ELj

Galeopsis angustifolia kalkdån

BUddevallasd; Timmermansg.,trädgårdarca100 ex1994GJo


ca100 ex1995GJo

Uddevalla;S cementfabr på Havskurenca1000 ex1994GJo

Bävesn; vid jvgbron över Bäveånca30 ex1992GJo

Bävesn; Bräckebankarna1000-talsex1994GJo;ELj


1000-talsex1995GJo

Bävesn; Kuröds ind.omr. 100-200ex1994GJoinnefattar 4 sublokaler


100-200ex1995GJoinnefattar 4 sublokaler

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven förBohuslän.

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva

VFässbergsn; busshpl Baazgatan?
1990tTFr


ca10 ex1994ELj


0ex1995ELj&HGr

Glaucium flavum strandvallmo

BÖckerösn; Öckerö, NV om Hjälvik6+12ex1994ELj


25+92ex1995ELj&SSv

Öckerösn, Hyppelns S-spetsca200 ex1994ELj


48+40ex1995ELj&SSv

Öckerösn; Rörö tå1ex1992HAn,GJo&ELj


0ex1995ELj&SSv

Lyckesn; Högön40-50ex1994HAn

Lyckesn; Vannholmarna8-10ex1994HAn

Rönnängsn; Tjörne huvud i Ö1ex1995MAx;IJo&ELj NYLOKAL

Klövedalsn; Mittsundsviken (Björnsh.)ca50 ex1994ELj


36+31ex1995ELj,IJo&ESa

Askumsn; Ramsviksl., Dammbacken3ex1995EBl&ELj

Svennebysn; Tångebacken3ex 1994OHo


4+3ex1995OHo,ELj&ESa

Kvillesn; Lyngö, SÖ viken1ex1995TGa

Tanumsn; Ulmekärrssand, Munksund21+20ex1995ELj,OHo&ESa

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt2+1ex1995ELj,OHo&ESa

Tanumsn; Tjurpannan, NV Gråftobgtca10 ex1993YNo&ELj


11+71ex1995ELj,OHo&ESa

Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen8+6ex1995ELj,OHo&ESa

Tanumsn; blockstrand SV Gullbringaca100 ex1993YNo&ELj


73+33ex1995ELj,OHo&ESa

Tanumsn; Viken2ex1994YNo

Tanumsn; Hällsö, N delenca41 ex1992ELj,OHo&YNo


0ex1995ELj&HGr

Tanumsn; Trossö, vägkantca10 ex1993ELj&MAr

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)ca5 ex1994OHo&ELj

Tjärnösn; Lilla Arsklåvetca20 ex1991JEv

Tjärnösn, Kockholmen3ex1994JEv

Gypsophila muralis grusnejlika
Inga aktuella lokaler är kända.

Herminium monorchis honungsblomster

BKlövedalsn; Alviken10ex1994ELj


0ex1995ELj,IJo&ESaej återfunnen

Tanumsn; Lerholmen (Ö om Viken)2ex1994YNo


7ex1995YNo

Tanumsn; Kalvö, Brokilen56ex1993YNoinnefattar 2 sublokaler

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)21ex1993YNo

Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i V0ex1994OHo&ELj

Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i Öca55 ex1994OHo&ELj

Tjärnösn; Lindholmenca20 ex1995JEv

Tjärnösn; Sydkoster6ex1992ELj&ESa

Holosteum umbellatum fågelarv
Inga lokaler är kända.

Hypericum humifusum dvärgjohannesört

BResterödsn; Hovhult1990ELjej återfunnen, rätt plats?

Resterödsn; Höggeröd1990ELjej återfunnen, rätt plats?

Forshällasn; Hälgeröd1990ELjej återfunnen, rätt plats?

Tossenesn; Ävjaca30 ex1994EBl


100-talsex1995EBl&SBe

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Solberga, Västerlanda och Ödsmål snr. Se 1994 års rapport!

BJörlandasn; Håvattenfåex1995HGr&HPa(känd sedan 1891!)

Jörlandasn; Rannekärr0ex1995HGr&HPa

Romelandasn; Sörsjön0ex1995HGr&HPa

Tossenesn; Platserna (NV Stubberöd)ca200 ex1995OHo&SBe

Tossenesn; Stämmarna (Ö Skälle)ca100 ex1995OHo&SBe

Isolepis setacea borstsäv

BLyckesn; Älgön30-40ex1993ELj


20-30ex1995ELj&HGr

Stenkyrkasn; Skälebacken10-20ex1995AAl!&IJo;ELj NYLOKAL

Skaftösn; Stockevik5ex1994GJo&ELj


1ex1995GJo

Lathyrus tuberosus knölvial
Inga aktuella lokaler är kända.

Lavatera thuringiaca gråmalva

BHåbysn; Håby gård, vid Q8 rastplats1ex1994ELj


1ex1995ELj

Luzula sylvatica storfryle

VGöteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)5ex1994ELj


2-3ex1995ELj

Malva pusilla vitkattost

VStyrsösn; mln k:an o Halsvik, hus 2182ex1994BHeträdgårdsmästeri
BTegnebysn; Boxvikca100 ex!1992GJo

Svennebysn, Sandbäckca10 ex1994OHo


0ex1995OHo

Kvillesn; St Hamburgön1ex1994OHo


0ex1995OHo

Kvillesn; Torsbo15ex1994OHo


0ex1995OHo

Tanumsn; Otterönca10 ex1992ELj,OHo&YNo

Tanumsn; Grebbestad, N båthamnen10ex1987YNo

Mertensia maritima ostronört

BÖckerösn; Rörö, SV blockstranden30+2ex1994ELj


24ex1995ELj&SSv

Klövedalsn, Björholmen, udde i SV3+1ex1994ELj


2+5ex1995ELj

Lysekilsd; Stångholmen2ex1988BMl

Svennebysn; Valönca5 ex1994OHo


1ex1995OHolitet ex

Kvillesn; Vrakholmen10ex1995EBl

Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt10ex1993YNo&ELj


12+7ex1995ELj,OHo&ESa

Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågenca20 ex1993YNo&ELj


18+5ex1995ELj,OHo&ESa

Tanumsn; vid Grötet N om Gullbringa1ex1994YNo


1+3ex1995OHo,ELj&ESa

Tanumsn; Långeskär“finns“1995BRo

Tanumsn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)5ex1993ELj

Tjärnösn; Kockholmen2-3ex1993JEv

Tjärnösn; SV Saltö, inf. Lygnholmen0ex1993ELjej återfunnen, utgången?


0ex1995JEvutgången (?)

Tjärnösn; NV Saltö, inf. Vattenholmen0ex1994JEvej återfunnen, utgången?


0ex1995JEvutgången (?)

Tjärnösn; Nordkoster, NV Basteviken0ex1994ELj&JEvutgången (?)

Pilularia globulifera klotgräs

VRåda sn; Yxsjönnågra m21994ABe
BAskum sn; Ramsviksl., Grosshamnrikligt1994EBl
rikligt1995EBl
Askum sn; Ramsviksl., Sote huvudmåttligt1993EBl&SBe

Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate

VTuve sn; St. Holmsdammen100-tals ex1994ELj
1000-tals ex!1995ELj & HGr
BRödbo sn; Rönningesumparnafå ex1988ELj
0 ex1995ELj & HGr

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros

BVallasn; Almön, åt Almö sund35ex1994ELj&ESa;EBl&ANk


ca35 ex1995ELj

Vallasn; Almön, N spetsen1ex 1994EBl&ANk

Vallasn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)1ex 1994EBl&ANk

Norumsn; St. Askerön, N om Fiskevik1ex1994ELj,AAn&HRe

Ödsmålsn; Jordhammar, NÖ Åbacka 1ex1994HAnmfl

Rörasn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen1ex1994ESamfl

Rörasn; Henån, mln rv och Lövåsvägen1ex1994ESamfl

Rörasn; Henån, "mln Henån o Rödbgt" 2ex1994ESamfl Henåns N utfart


2ex1995ELj;ESa

Rörasn; Henån, Lövåsvägen 71ex1994ESamfl


1ex1995ELj;ESa

Torpsn; Nöteviken, Nöteviks gård4ex1994ESa&ELjmfl

Torpsn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård2ex1994ESamfl

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär

VBergumsn; nära kyrkanca10 ex1994ELj


ca10 ex1995ELj

Salvia verticillata kranssalvia

BTossenesn; Hunnebostrand fåex1993AOl


fåex1995AOl

Svennebysn; Heeestrand samhälle40-50ex1995OHoNYLOKAL

Svennebysn; Tångebacken10ex1994OHo


ca30 ex1995OHo&ELj

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigtkungsljus

VGöteborgsd; Gamla Älvsborg10-15ex1994ELj


6ex1995ELj&HGr
BResterödsn; Ulvesund10ex1994GJo


5-6ex1995GJo

Uddevallasd; Fridhemstippenca5 ex1994GJo


2ex1995GJo

Uddevallasd; Rävgiljan2ex1995GJoNYLOKAL

Herrestadsn; Sörvikca25 ex1994GJo


25-30ex1995GJo

Högåssn; Ulvevikenca5 ex1995ELj

Svarteborgssn; Dingle stnca20 ex1993YNo,OHo&ELj


ca5 ex1994ELj&OHo

Vicia villosa luddvicker
VGbgsd; Majorna, Oljekvarnsg. 30 Aca10 ex1995ELjNYLOKAL

Härryda sn; Härryda industriområde10-12ex1993HGr!&BKr;ESa


0ex1994ESa


0ex1995ESalokalen förstörd

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Carex binervis hedstarr
BTjärnösn; Nordkoster, inre delen1ex1980-82HAn!(belägg saknas)


0ex1994HAn&ELjej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel

VLandvettersn; järnvägsstationenca10 ex1994GHe&ESa;ELj


ca10 ex1995ESa;ELj

Nymphaea alba ssp. occidentalis atlantnäckros

BÖckerösn; Ussholmen, i dammca30 ex 1994ELj


ca30 ex1995ELj

Polygonum aviculare ssp. excelsum in ed. stolttrampört

BTjärnösn; S. Öddö, NV delenca50 ex1995TKa;ELj&HGr mfl

Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Ny för Sverige! Förekommer närmast på Jylland (på1-2 lokaler) och Brittiska öarna.

BTanumsn; Hällsö1ex1995ELj!,HGr&LSt

Ranunculus ficaria ssp. fertilis storsvalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland.

BBrosn; Näverkärr, i “storskogen“ca10 ex1993ELj!


ca15 ex1995ELj & MAr

Rubus loehrii “bergumsbjörnbär“
Ny för Norden!! Förekommer närmast i Niedersachsen.Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück ochAnfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

VBergumsn; nära kyrkanca8 ex 1991UUn!&ELj


ca4 ex1995ELj


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1995
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg