Floraväktarverksamheten i Bohuslän - Årsrapport 1994
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Rödlistan för Bohuslän 1994

(Egentligen benämnd "Hotartlistan" innan "Rödlistan" uppfanns.)

t = tillfällig, (t) = tidigare tillfällig, + = försvunnen


Försvunna (0) | Akut hotade (1) | Sårbara (2) | Tillägg

FÖRSVUNNA (0)
Avenastrigosapurrhavre+
Camelinasativa ssp. alyssum (C. alyssum)lindådra+
C.sativa ssp. sativa (C. sativa)oljedådra+
Chenopodiumurbicumbymålla+
Crepisnicaeensisvallfibblat?
Cuscutaepilinumlinsnärja+
Cyperusfuscusdvärgag(t)
Euphrasiarostkoviana ssp. montanaängsögontröst+
E.scotticaskottlandsögontröst+
Galiumspurium ssp. spuriumlinmåra+
Loliumremotumlinrepe+
L.temulentumdårrepe+
Solanumluteum ssp. alatumrödnattskatta +1)
Spergulaarvensis var. maximajättespergel+

1) Skaftö sn, Evensås (rud.plats), 10 ex, 1972 B. Molander (fotobelägg)

AKUT HOTADE (1)
Aethusacynapium ssp. agrestislitenvildpersilja (t)
Ajugagenevensiskritsuga(t)
Antemiscotulakamomillkulla
Artemisiastellerianasandmalört
Botrychiumsimplexdvärglåsbräken+
Bromuscommutatusbrinklosta(t)
B.lepidusfinlosta(t)
B.racemosusängslosta+
Centaureanigrasvartklint
Chenopodiumvulvariastinkmålla(t)
Halimioneportulacoidesportlakmålla
Hordeumsecalinumängskorn(t)
Ilexaquifoliumjärnek
Illecebrumverticillatumglimmerört
Kickxiaelatinespjutsporre(t)
Lactucaquercinakarlsösallatt
Lathyrussphaericusvårvial+
Leucorchisalbida s. str.vityxne+
Marrubiumvulgarekransborre+
Menthax gentilisädelmynta+
Microstylismonophyllosknottblomsterfelaktigtangiven
Misopatesorontiumkalvnos
Nepetacatariakattmynta
Polygonumoxyspermumnäbbtrampört
Potamogetontrichoidesknölnate
Ranunculusacris ssp. friesianusparksmörblomma
R.cymbalariabohusranunkel
Rhinanthusserotinus ssp. apterusåkerskallra+
Rorippamicrophyllabäckfränefelaktigtangiven
Rosapimpinellifoliapimpinellros
Salviapratensisängssalviat
Scandixpecten-venerisnålkörvel+
Senecioerucifoliusflikstånds(t)
Silenedichotomagaffelglim+
Stachysofficinalis (Betonica off.)humlesugat
Tephroserispalustris (Senecio congestus)kärrnocka+
TiliaplatyphyllosbohuslindSÅRBARA (2)
Agrostemmagithagoklätt
Alopecurusmyosuroidesrenkavle(t)
Anthriscuscaucalistaggkörvel
A.cerefoliumdanskkörvel (t)
Apiuminundatum (Helosciadium in.)krypfloka
Arnoserisminimaklubbfibbla(t)
Astragalusdanicusstrandvedel
Atriplexlaciniata (A. sabulosa)sandmålla
Bromusarvensisrenlosta+?
B.secalinusråglosta+
Carexmaritima (C. incurva)bågstarr
Chaerophyllumaureumguldkörvel
Cuscutaepithymumljungsnärja
Dianthusarmeriaknippnejlika,sarons-
Diphasiastrumtristachyumcypresslummer
Erucastrumgallicumkålsenapt
Euphorbiaexiguasmåtörel?
Falcariavulgarisskärbladt
Galeopsisangustifoliakalkdån
Geraniumpalustrekärrnäva+
Glauciumflavumstrandvallmo
Gypsophilamuralisgrusnejlika(t)
Herminiummonorchishonungsblomster
Hieraciumcaespitosum (H. pratense)ängsfibbla?
Hypericumhumifusumdvärgjohannesört
H.pulchrumhedjohannesört
Isolepissetacea (Scirpus setaceus)borstsäv
Lathyrustuberosusknölvial
Lavaterathuringiacagråmalva
Luzulasylvaticastorfrylet
Malvapusillavitkattost
Mertensiamaritimaostronört
Pilulariaglobuliferaklotgräs
Pimpinellamajorstorbockrot (t)
Polystichumaculeatumuddbräken+
Potamogetonacutifoliusspetsnate
Ranunculusarvensisåkerranunkel(t)
Rosainodora (R. elliptica ssp. inodora)västkustros
Rubusmuenteri (R. scheutzii)grönbladsbjörnbär
Salviaverticillatakranssalvia
Scirpusradicansbågsävfelaktigtangiven
Valerianelladentatasommarklynne(t)
Verbascumdensiflorumölandskungsljusfelaktigtangiven
V.lychnitisgrenigtkungsljus
Viciavillosaluddvicker
Vulpiabromoidesekorrsvingel(t)Tillägg:

Carexbinervishedstarr
Nymphaeaalba ssp. occidentalisatlantnäckros
Chaerophyllumaromaticumdoftkörvel


Försvunna (0) | Akut hotade (1) | Sårbara (2)

Floraväktarverksamheten i Bohuslän - Årsrapport 1994
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m |Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg