Vårprogram 1998


Torsdagen den 26 februari, 19.00. Här i Västsverige har vi just upplevt hur en värdefull skog i Svartedalen räddats från skogsmaskinerna i allra sista minuten för att bli naturreservat. Ikväll berättar Mats Karström om hur man håller sig "Steget före i Det glömda landet" - dvs om naturvård i förhållande till skogsbruk i inre Norrland. Efteråt kaffe/thé med smörgås (ingen föranmälan).

Torsdagen den 26 mars, 19.00. När saven stiger, skörbjuggsörten spirar och videkissarna vaknar. Hur vet träden när det är dags att vakna? Vad händer i björkarna när de börjar bli violetta? Varför blommar slånet just i april? Hans Ryberg, växtfysiolog, berättar om vad som händer inuti växtligheten så här års, när det äntligen börjar våras. Efteråt kaffe eller thé med smörgås (ingen föranmälan).

Måndagen den 30 mars, 19.00. Hur ser det ut i universitetets herbarium? Vid Botaniska institutionen finns ett herbarium med över en miljon kollekter. De används i forskningen både här hemma och genom lån till universitet över hela världen. Inte minst finns där förstås mycket information att hämta om västsvensk flora under de senaste tvåhundra åren, men där finns också material från t ex Sydamerika, Sydafrika och Medelhavsområdet. När den nya institutionsbyggnaden stod klar kunde man flytta in i lokaler som är bland Europas allra modernaste för ändamålet. Denna kväll kommer Thorsten Elfström att visa herbariet för föreningens medlemmar. Samling i institutionens vestibul.

Fredagen den 24 april, 19.00. Årsmöte med sedvanliga därtill hörande förhandlingar. Därefter "Om blommor och b(h-)ummelbin". Peter Bergman, nyligen disputerad humleexpert, kemisk ekolog och botanist, berättar en del av vad han vet om humlornas hemligheter, om hur humlor och många vilda blomväxter är beroende av varandra och om hur de har anpassats efter varandra. Denna gång en litet festligare eftersits med obligatorisk föranmälan till Åslög Dahls telefonsvarare, 47 07 31, 9-18 vardagar senast tisdagen den 21 april.

Torsdagen den 28 maj, 19.00. Roland Olin visar bilder och berättar om "Det föränderliga landskapet" huvudsakligen med exempel från Bohuslän och dess naturreservat, som Roland har haft anledning att följa noggrant under sin tid som verksam vid länsstyrelsens naturvårdsenhet. Han vill bl a göra oss uppmärksamma på hur fort en viss landskapstyp eller ett växtsamhälle kan byta karaktär när markanvändningen ändras, och förklara bakgrunden till olika åtgärder som föreslås i reservatens skötselplaner. Efteråt kaffe eller thé med smörgås (ingen föranmälan).


Botaniska föreningen i Göteborg