Göteborgs Botaniska Förening

Program för perioden mars till maj 2003


Torsdagen den 20 mars, 19:00.

“Talipuner” i äppelskogen – botaniska irrfärder i Persien. Henrik Zetterlund från Göteborgs Botaniska Trädgård berättar om en vårlig resa bland dionysosvivor, blommande lökväxter och underbara vyer. Föredragets måhända något kryptiska titel kommer säkerligen att få sin förklaring...

Torsdagen den 3 april, 19:00.

Bokauktion. Botanisk litteratur ur vår framlidne hedersledamot Vilhelm Gillners bibliotek kommer att auktioneras ut under ledning av Lars Arvidsson och Ingvar Nordin. Auktionen äger rum i sal 1 på Botaniska Institutionen. Möjlighet att granska böckerna i förväg erbjuds från kl. 18:00. Observera att denna begivenhet endast är öppen för medlemmar.

Torsdagen den 24 april, 19:00.

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och funktionärer.

Efter pausen föredrag av Lennart Engstrand, chef för Lunds Botaniska Trädgård om Frukter från främmande länder. Vi får höra om såväl vanliga som ovanliga “sydfrukter”, om deras förekomst i naturen, odlingshistoria och kulturella bakgrund. Nyligen har Lennart tillsammans med Marie Widén givit ut en bok med samma titel som föredraget, vilken han kommer att medföra och försälja till ett reducerat pris (400 kr), så långt lagret räcker. Om du önskar försäkra dig om en bok så kan du förhandsboka hos sekreteraren på nedanstående e-postadress, via telefon 0708-559628 eller på något av de möten som äger rum dessförinnan.

Torsdagen den 22 maj, 19:00.

Majsmörblommornas märkliga liv. Stefan Ericsson, verksam vid UME-herbariet i Umeå och inventeringsledare för Västerbottens läns floraprojekt, talar om de apomiktiska “småarterna” inom Ranuculus sect. Auricomus, vilken grupp han bearbetat för Flora Nordica. Vi får tillfälle att lära oss hur man skall bära sig åt när man samlar majsmörblommor, vilka karaktärer som är viktigast att studera samt en del om den genetiska bakgrunden till den komplicerade variationen inom komplexet. Det blir även praktiska övningar med att sortera in lösa blad på rätt plats i sina bladcykler.

LOKAL för föreläsningarna är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg. Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, äger rum efter de flesta av våra föredrag, för dem som så önskar. På sedvanligt sätt kommer denna att erbjudas i form av småkakor samt kaffe, te eller choklad (som Botaniska institutionen bjuder på). Hembakade mjuka kakor vore ett välgörande inslag och de av våra medlemmar som har möjlighet uppmuntras att medföra sådana.

Utdelning ur Harald Fries m. fl. fonder 2003.


Botaniska föreningen i Göteborg