Program för perioden mars till maj 2000


Torsdagen den 30 mars, 19.00.

Föreningens nestor, Vilhelm Gillner, talar och visar (delvis gamla) bilder om Vegetationen i Alperna och på låglandet söder om Östersjön. Minnen och erfarenheter från exkursioner i Centraleuropa.

Torsdagen den 27 april, 19.00.

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och funktionärer.

Därefter gör vi ett nytt försök med den jubileumsföreläsning som professor Bengt Jonsell, Bergianska trädgården, Stockholm, skulle ha hållit i december. Som vi minns kom det ju tyvärr busväder i vägen, men nu skall vi äntligen få höra Bengt tala över ämnet “Hur gammal är vår fjällflora - eller hur ung? Har sekelgamla frågor fått nya svar?” Bengt kommer dessutom att ha med sig ett begränsat antal exemplar av den nyutkomna “Flora Nordica 1” för försäljning till medlemmar i Föreningen. Bokhandelspriset väntas bli över 500 kr, men inom Föreningen kommer vi att kunna köpa floran för 350 kr.

Torsdagen den 18 maj, 19.00.

Vår ordförande, Lars Arvidsson, besökte under två veckor 1986 Azorerna tillsammans med vår numera avlidne hedersledamot Gunnar Degelius. Lars berättar och visar bilder från denna expedition till en föga känd del av Europa under titeln Bland Erica- och Laurus-skogar — bilder från en insamlingsresa till Azorerna.

LOKAL för föreläsningarna är om inget annat anges Botaniska institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg. Tyvärr kan vi inte ställa upp institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon person kommer alltid att finnas i närheten av dörren för att släppa in de som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer någon strax ut och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, blir det efter alla föredrag för dem som önskar. Liksom i höstas kommer eftersitsen att erbjudas i form av småkakor och kaffe/te som Föreningen bjuder på. Det vore trevligt om fler tog tillfället i akt att ta med sig mjuka kakor eller annat att bjuda på!

Utdelning ur Harald Fries m. fl. fonder 1999.


Botaniska föreningen i Göteborg