FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I BOHUSLÄN
inklusive Göteborgsområdet

Logo för Botaniska Föreningen i Göteborg

Årsrapport 1999

Ett WWF-projekt

Floravårdskommittén
Enar Sahlin, 2000Introduktion

Floraväktargruppen för Bohuslän

Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté bestod 1999 av Evastina Blomgren, Kjell Emanuelsson, Roger Gahnertz, Vilhelm Gillner, Helena Gralén (spec. mossor), Stig Jacobsson (spec. svampar), Göran Johansson, Jan Kuylenstierna, Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

Avgränsning av området

Verksamhetsområdet i denna rapport benämnes för enkelhetens skull “Bohuslän”. Egentligen bedrives väktarverksamheten i landskapet Bohuslän och de delar av landskapet Västergötland som ingick i det tidigare Göteborgs och Bohus län. Således ingår ej Lindome (Halland) och Valbo-Ryr (Dalsland), vilka socknar tillhörde förutvarande Göteborgs och Bohus län, ej heller Nödinge som ingår i det område som omfattas av Fries flora, men ända tills nyligen tillhörde dåvarande Älvsborgs län. Däremot ingår Västerlanda och Hjärtums socknar (båda Bohuslän) vilka tillhörde Älvsborgs län, liksom Bergums och Björketorps socknar (båda Västergötland), som ej finns med i Fries flora men som fram till 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län.

Allmänt om verksamheten 1999

Årets floravårdsinventeringar tillhörde återigen några av dess mest lustfyllda och intressanta “växtletardagar”. Eftersom vi fortsatte med nya besvärliga artgrupper, vilka vi dock lyckades bemästra, fick vi känslan av att något väsentligt hade “drabbat” oss som deltog. Svårigheterna var överkomliga eftersom vi först fick tillfälle att lära oss de få arter som kunde komma ifråga; detta trots att det handlade om det mångformiga släktet Taraxacum, som många gånger fått en oförtjänt stämpel på sig att vara ett svårt och ibland tråkigt släkte. Lika intressant var det ofta svåråtkomliga släktet Potamogeton.

Den första inventeringshelgen med Taraxacum genomfördes lördagen den 15 och söndagen den 16 maj på nordvästra och västra Tjörn. Vädret var båda dagarna strålande och maskrosblomningen var i full gång på välhävdade naturbetesmarker. En mindre grupp blivande (?) taraxacologer hade mött upp. Fuktiga, kortsnaggade strandängar med ädelmaskrosor ur sektionen Palustria (strandmaskrosor) med arterna Taraxacum balticum (östersjömaskros) och T. suecicum (strandmaskros) samt ur sektionen Celtica s.lat. (kärrmaskrosor och “betesmaskrosor”) med arterna T. litorale (liten kärrmaskros) och T. nordstedtii (Nordstedts maskros) eftersöktes. Som vanligt besökte vi först en rik lokal med aktuella arter. Den var belägen nära Bö Klåva i Klövedals socken på nordvästra Tjörn. Här fick vi tillfälle att observera och lära in de aktuella arterna, samt att jämföra levande individ med herbarieexemplar, där de viktigaste artkaraktärerna pekades ut. Förutom T. balticum, T. suecicum och T. litorale hittades T. maculigerum (fläckmaskros) och den för Bohuslän nya T. pseudosuecicum (“pollenstrandmaskros”). Under återstoden av dagen och under den följande söndagen besökte vi huvudsakligen Utänge ö och Toftenäse ö i Stenkyrka socken, där både T. suecicum och T. balticum blommade mycket vackert på de välbetade strandängarna. Vid Utänge ö hittades även T. maculigerum och T. gelertii (Gelerts maskros) och vid Toftenäse ö och på Toftenäset växte T. nordstedtii. På samtliga lokaler växte Taraxacum litorale. Ja, se det var två synnerligen trevliga dagar, även för de som inte sysslat med maskrosor förut!

Tillstånd att besöka de fågelskyddade områdena inom naturreservaten Breviks kile på Tjörn (Utänge ö m.m.) och Ödsmåls kile i Kungälvs kommun hade beviljats av Länsstyrelsen för ett par inventerare. Den senare lokalen hann vi inte med under helgen, men en vecka senare besöktes Ödsmåls kile, där både T. balticum och T. litorale räknades in. Samma kväll besöktes även Lilla Överön i Torsby socken där T. balticum återfanns.

Den 15 augusti inventerades näringsrika sjöar i norra Bohuslän för att söka efter mindre vanliga Potamogeton-arter (natar) liksom även Najas marina (havsnajas). Först besökte vi Edsviks tjärn nära Havstenssund. Ett flertal hydrofila botanister hade mött upp och kunde notera den sällsynta Potamogeton compressus (bandnate) jämte P. praelongus (långnate) i mängd. Med regnet hängande i luften - men det kom inte ner - fortsatte vi till Strömsvattnet främst för att leta efter brackvattensarten Najas marina. Utbytet av havsnajas blev dock dåligt. Däremot fanns rikligt med Potamogeton obtusifolius (trubbnate), Myriophyllum verticillatum (kransslinga) och Ceratophyllum demersum (hornsärv). En lärorik dag trots gråväder och blåst.

Hotade kärlväxter i Bohuslän

Floraväktarprojekteti Bohuslän följer de officiella rödlistorna i“Rödlistade växter i Sverige 1995“ (ArtDatabanken, SLU).De rödlistade växterna är klassificerade i hotkategorierna: 0 =försvunna, 1 = akut hotade, 2 = sårbara, 3 = sällsynta och 4 =hänsynskrävande. Hittills har insamlingen av uppgifter samtfloravårdsåtgärder i första hand inriktats på deakut hotade (1) och sårbara (2) arterna enligt rikslistan jämtederas växtplatser.
   Även arter, som i Bohuslän är akut hotade eller men i andradelar av landet förekommer mer eller mindre vanligt, t.ex. tulkört,ängsnycklar, backsippa och sandviol, har åtnjutitfloravårdande åtgärder.
   I årets rapport ingår även liksom i fjol och i förrfjol ett utkast till en lista över inom regionen hotade eller i övrigt rödlistade arter. Listan är uppdelad på två delar, dels H = regionalt hotade (motsvarar 0-2), dels R = regionalt rödlistade (motsvarar 3-4). Många arter som på rikslistan har klassificerats under 3-4 har bedömts vara mera hotade i ett regionalt perspektiv och har därför förts upp på listan över regionalt hotade. Dessa har under sällsynta och hänsynskrävande markerats med ett [B], medan de på listan över regionalt hotade markerats med [3] eller [4]. Det bör noteras att regionlistan endast upptar sådana arter som bedömts vara mera hotade i regionen än i hela riket. Alla synpunkter på listans innehåll och utformning är välkomna.

 
År Hotkategorier Tillägg H R Summa
0 1 2 3 4
1994 14 39 47
100 arter
1995 16 38 48 30 58 7

102 arter + 95 arter
1996 16 41 51 34 59 12 100 32 108 arter + 105 arter + 132 arter
1997 16 41 51 34 59 11 100 32 108 arter + 104 arter + 132 arter
1998 16 41 51 34 59 12 100 32 108 arter + 105 arter + 132 arter
1999 16 41 51 34 59 12 100 32 108 arter + 105 arter + 132 arter

 
Projektledare: Enar Sahlin
Box 3
430 63 HINDÅS
0301 - 108 48
Rapportmottagare: Evastina Blomgren
Dalgatan 7-9
456 32 KUNGSHAMN
0523 - 320 22
Erik Ljungstrand
Järkholmsvägen, PL 614
436 56 HOVÅS
0708 - 55 96 28

Floraväktare och övriga rapportörer i Bohuslän

BAlBjörn Aldén, Göteborg
AAlAnita Allende, Stenkyrka
EAnEva Andersson, Backa
HAnHarry Andersson, Ytterby
AAnAnnica Andréasson, Göteborg
MArMora Aronsson, Husby-Ärlinghundra
FAsFanny Astholm, Öckerö
SBeSven Bergqvist, Kungshamn
IBeIngvar Bergström, Vallda
ABeAnders Bertilsson, Sandhem
EBlEvastina Blomgren, Kungshamn
MDaMarianne Dalemar, Fässberg
RDaRobert Daun, Partille
TElThorsten Elfström, Göteborg
KEmKjell Emanuelsson, Strömstad
JEvJörn Evers, Strömstad
RGaRoger Gahnertz, Nylöse
TGaTorsten Gansing, Kungshamn
SGeSissi Gedell, Lidköping
VGiVilhelm Gillner, Göteborg
HGrHelena Gralén, Borås
GGrGöran Granath, Göteborg
KHaKjell Hansson, Stora Lundby
LHeLars Hellman, Lindome
BHeBirgitta Herloff, Göteborg
OHoOlof Holmstrand, Kungshamn
GHoGöran Holmström, Lund
RIvReinhold Ivarsson, Borås
GJoGöran Johansson, Herrestad
UJoUlla-Britt Johansson, Västra Frölunda
IJoIngemar Jonasson, Västra Frölunda
TKaThomas Karlsson, Brännkyrka
MLiMagnus Lidén, Uppsala
ELjErik Ljungstrand, Askim
KMaKarin Martinsson, Uppsala
TMaTore Matsson, Morlanda
OMoOlle Molander, Röra
AMuArvid Munther, Partille
ANkAimon Niklasson, Partille
MNiMaj-Britt Nilsson, Stenkyrka
YNoYngve Nordhag, Tanum
INoIngvar Nordin, Göteborg
GOdGöran Odmark, Söderhamn
GOlGunilla Olander, Göteborg
AOlAstrid Olsson, Hunnebostrand
IOlIngela Olsson, Göteborg
BOxBengt Oxelman, Uppsala
HPaHeidi Paltto, Broddetorp
NPiNils Pihlgren, Göteborg
HReHelny Rendahl, Torslanda
BRoBengt Rodin, Kungshamn
ESaEnar Sahlin, Björketorp
PScPer Schillander, Göteborg
KSeKjell Selin, Göteborg
LSeLena Selin, Göteborg
LStLennart Stenberg, SKÅNE
SStSven-Olov Strandhede, Askim
UStUlf Strindberg, Göteborg
BSuBengt Sundqvist, Smögen
SSvSören Svensson, Backa
TToTore Tobin, Skaftö
MWgMikael Wigforss, Lösen
KÖbKarl-Olof Öborn, NORGE


Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1999
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg