Program för perioden mars till maj 1999


Torsdagen den 25 mars, 19.00. Trädgården som kulturyttring. Sven-Olov Strandhede talar om hur trädgårdar anlagts och planerats genom två millenier, för nytta och glädje. Efteråt kaffe eller thé med smörgås (ingen föranmälan).

Fredagen den 23 april, 19.00. Årsmöte med sedvanliga där till hörande förhandlingar. Därefter tar Magnus Lidén oss med på en botanisk insamlingsresa till nordvästra Iran, som han genomförde tillsammans med Henrik Zetterlund och Magnus Popp under våren 1998. Denna gång en lite festligare eftersits med obligatorisk föranmälan till Åslög Dahls telefonsvarare, 47 07 31, 9-18 vardagar senast tisdagen den 20 april.

Torsdagen den 20 maj, 19.00. Thomas Karlsson talar om Flora Nordica, den första vetenskapliga floran som inkluderar Sverige sedan Hylanders (oavslutade) ”Nordisk kärlväxtflora” kom ut på 1950-talet. Det första bandet av Flora Nordica publiceras förhoppningsvis inom kort.

LOKAL för föreläsningarna är om inget annat anges Botaniska institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg. Observera att ingen föranmälan är nödvändig, utom till årsmötets eftersits. Tyvärr kan vi inte ställa institutionens entrédörr olåst i samband med mötena, på grund av omständigheter som vi inte själva råder över. Om du skulle bli försenad till en föreläsning, kan du bulta på föreläsningssalens fönster, så kommer någon och öppnar.


Botaniska föreningen i Göteborg