Program för perioden mars till maj 2005


Torsdag 31 mars, 19:00

Växter på gott och ont. Sven-Olov Strandhede talar om de gröna växternas centrala betydelse för oss människor, i synnerhet sett ur ett mediciniskt perspektiv. I forna tider var läkeväxterna den viktigaste källan till verksamma substanser mot allehanda sjukdomar, men trots att vi numera har lyckats syntetisera många av dessa så är det än idag till växtriket som farmakologerna går vid sökandet efter nya läkemedel. Men växtriket är även en källa till allehanda gifter – var går gränsen mellan gift och läkemedel?

Torsdag 21 april, 19:00

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och övriga funktionärer.

Efter pausen föredrag av professor Bertil Nordenstam från Riksmuseet under titeln Blommande öar – en botanisk världsomsegling. Vi får följa med till ett stort antal botaniskt intressanta öar jorden runt, från Kanarieöarna och Madeira till Galapagos, Hawaii, Mauritius, Borneo och Lord Howe-ön. Naturvårdsproblemen på de ofta endemrika oceaniska öarna kommer särskilt att belysas, under det att vi får se många exempel på dessa ofta vackra, men tyvärr ofta även utrotningshotade, sällsynta blomväxter som finns på enstaka öar.

Torsdag 26 maj, 19:00

Bo Göran Johansson vid Högskolan i Visby talar om Gotlands flora. Den senast utkomna kärlväxtfloran över Gotland kom 1897. År 1983 inledde Gotlands Botaniska Förening ett nytt inventeringsprojekt för att ge ut en modern landskapsflora över ön. Vad har då hänt sedan dess? Vi får höra om hur fältarbetet bedrivits, om tidskriften Rindi, om intressanta nyupptäckter och återfynd, om aktuell status för några viktigare "gotlandsarter", om floraförändringar och om floraprojektets planer för framtiden.

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

Tyvärr så kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.

 


Botaniska föreningen i Göteborg