BFiGs Inkursion våren 2009
Vilken frukt är det??Botaniska föreningens i Göteborg

Efter 28 år(!) kan Magnus hur man anrättar en       POMELO   ( Citrus maxima)

se även

NÄSTA BILD!
Åter hemsidan
Copyright 2009 Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg