BFiGs Inkursion våren 2009
Vilken frukt är det??Botaniska föreningens i Göteborg

Minstingen bland citrusfrukter       OVAL KUMQUAT   ( Fortunella margarita)

se även


NÄSTA BILD!
Åter hemsidan
Copyright 2009 Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg