Bilder från exkursionen till Herrljunga den 5 maj 2001

Backsippa Pulsatilla vulgaris.

Mosippa Pulsatilla vernalis.

Bäverhydda beskådas av exkursionsdeltagarna. Groda.

Tillbaka till exkursionsprogrammet för 2001.


Botaniska föreningen i Göteborg