Botaniska Föreningen i Göteborg

Klicka på bilden ovan och du kommer till the Tree of Life !
var har du luppen?
                                 
Encyclopedia of LIFE       Aktuellt väder i Gbg     Vi gillar också blommor!!!     Evas vandringar bilder

Du som är intresserad av vilda växter:
VÄLKOMMEN
till Botaniska föreningen i Göteborg (BFiG)!

KOMMANDE PROGRAM mm.

vilken arv?
Platser kvar till Spanien april 2020

Onsdagen 8 maj. STORA AMUNDÖ
Aimon Niklasson
OBS Bilsamlingsplats ändrad till MARKLANDSPLATSEN
på grund av Vårruset!

Tisdagen 14 maj. RYA SKOG
Erik Ljungstrand

Torsdagen 23 maj. BOTANIK på INTERNET
Börje Wernersson

Söndagen 26 maj. ÄLGÖN
Erik Ljungstrand och Kenneth Bergerson
JUBILEUMSexkursion!!


Se hela programmen till vänster i menyn!

Gå med i vår facebook-grupp!! BOTANIK I VÄST

Vår förening grundades 1919 för att främja intresset för botanik i västra Sverige och så bidra till kännedomen om växtvärlden i våra trakter. Bland instiftarna fanns Carl Skottsberg, som var Botaniska Trädgårdens förste prefekt. Föreningen har idag ca 500 medlemmar. Första publikation i vårt område är Cloris Gothica 1694

Klicka på boken nedan så kommer du till Bokportalen

 • följ med på utflykter där vi tillsammans botaniserar inte bara i Västsveriges rika flora
 • lyssna på spännande föredrag om växter från när och fjärran
 • t ex reseskildringar, populärvetenskap och naturvård
 • oftast illustrerade med vackra bilder
 • delta i vårt floravårdsarbete
 • få nya vänner som delar Ditt botanikintresse.
 • vi lär av varandra!!  

 • Senaste från NYA ARTPORTALEN 2019 i BOHUSLÄN VÄSTERGÖTLAND HALLAND
    GBG   FOTO (artportalen)
  Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften????
  eller söka från vår fond? (se mötesprogrammet till vänster) före 31/12 2018

  Medlemsavgiften 2018 är 150 kr. Glöm ej namn och adress! Plusgiro: 524155-9.
  Epost:
            

  Tidskriften Calluna nu i pdf-format (ej senaste 2 åren)

  Botaniska Föreningen i Göteborg har gått samman om tidskriften Calluna med Västergötlands Botaniska Förening, vars medlemsblad Calluna har varit sedan början av 1980-talet. Nytt nummer 2019 nr 1 ute! Klicka bilden!!


  Uti mörka Norden vilda växter fjärranlands, Se dom i Botan!
  (klick och scrollbara bilder (senaste 6 jan 2015)!)

       
         
  SEVÄRT då och kanske NU i (Botan)!

  Floravårdsarbete

  Vår floravårdskommitté har ett nära samarbete med länsstyrelsen. Vi genomför inventeringar av hotade växtarter i Göteborgstrakten och bedriver praktisk vård av lokaler där sådana förekommer. I anslutning till inventeringarna träffas vi och lär oss tillsammans vad som kännetecknar de aktuella växterna. Några särskilda förkunskaper krävs alltså inte.


  Möten (föredrag) och exkursioner

  Vi har 10-12 sammankomster per år och 20-25 exkursioner, varav i regel 2-3 långexkursioner, vilka sträcker sig över mer än ett dygn.

  Var god se dessa i menyn till vänster!
  Botaniska föreningen i Göteborg; Hemsideansvarig Aimon Niklasson