BFiGs Botaniska NyhetsPortal

  Saxat ut litteraturen, ofta abstracts eller nyhetsmedier
  tar gärna emot tips!! Visst västkustskt perspektiv kan nog anas!

Från mer vetenskaplig litteratur

   Ulf Ryde argumenterar för fler apomiktiska Rubus i Nordic Journal of Botany

Från mer populär litteratur

Ur SBT 1 2012
   Man behöver inte fara fjärranlands för att hitta nya arter
   Läs Malmqvist, Westberg, Hultengren och Arvidssons spännande beskrivning
   av hur 2 "nya" punktlavar upptäckts i Sverige

   Backéus har beskrivit Grönlands växtvärld ur många olika perspektiv!

   Ingemar Jonasson tar oss med på en fantastisk resa till Turkiet (11 resor)
   med massor av fina bilder på lökväxter

   och Erik Ljungstrand har varit tvungen att göra ett tillägg om Glansbräken. Var så säkra det kommer fler!

Från media

   Fossila frön återupplivande om det är sant?
   Skäl till att odla vilda former som har kvar sina stådaknappar!!! som kanske blivit en bisak!

Övrigt

  
Kring skiftet 2012/2011 har Lüth lagt ut alla sina fina mossbilder gratis på, nätet! (klicka på bilden)

Sammanställning och foto denna sida Aimon Niklasson
Copyright fotografen och Botaniska föreningen i Göteborg