Botaniska Föreningen i Göteborg


Program för perioden mars – maj 2009


____________________________________________________________________________________


Torsdag 26 mars, kl. 19: Floran i Karlskoga kommun. Owe Nilsson ger oss en inblick i arbetet bakom den i fjol utkomna Karlskogafloran samt en presentation av bokens innehåll, särskilt vad gäller ett antal intressantare växter i kommunen. Inventeringen av Karlskoga påbörjades på 1980-talet inom Projekt Värmlandsfloran, men tog efter hand fastare form och “knoppades av” som ett eget kommunfloreprojekt. Boken kommer att kunna köpas efter föredraget.


Torsdag 23 april, kl. 19: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och övriga funktionärer.


Efter pausen föredrag om Nationalnyckeln och dess två hittills utkomna mossvolymer: Kan mossor vara vackra? Tomas Hallingbäck berättar om arbetet med mossvolymerna av Nationalnyckeln.
Vi får en allmän presentation av hur dess nycklar och beskrivningar är uppbyggda samt en noggrannare genomgång av ett urval särskilt vackra och intressanta mossor,
t.ex. parasollmossefamiljen Splachnaceae som är koprofiler (lever på djurspillning), släktet kismossor Mielichhoferia som växer på kopparmalmer,
samt polarrundmossa Rhizomnium andrewsianum, en art som inom projektet upptäckts som ny för Sverige.


Torsdag 28 maj, kl. 19: Doktor Carlanders läkeväxter. Vi får höra Gudrun Nyberg tala om läkaren Christofer Carlander (1759–1848) som var “stadsfysikus” i Göteborg åren 1793–1814. Hans detaljerade patientjournaler är bevarade och ur dessa har Gudrun extraherat material till två böcker, en om patienternas livsvillkor (“Doktor Carlanders Göteborg”, 2007) och en om läkarens arbete (“Doktor Carlander i praktiken”, 2009). Vilka läkeväxter användes mot sjukdomar vid denna tid, och vilka effekter och biverkningar hade de?


LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

  Tyvärr så kan vi inte ställa upp institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.


UTDELNING ur våra fonder “till minne av Harald Fries m.fl.” år 2009. Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Vid årets beslutstillfälle fanns det 12 000 kronor vilka tilldelades en ansökan från Tore Mattsson, som avser att studera två namnlösa krypbjörnbär från södra Bohusläns kustområde, dels med en flödescytometrisk kromosomtalsbestämning, dels genom fortsatt inventering av skärgården utanför Orust.


ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.