Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden mars – maj 2007

 

____________________________________________________________________________________

 

Torsdag 29 mars, 19:00 : Palynologi: läran om pollen och sporer. Ås­lög Dahl berättar om denna viktiga “hjälpvetenskap”, som förutom att vara en gren inom botaniken även har tillämpningar inom bl.a. sjukvård och förebyg­gande hälsovård, arkeologi, kvartärgeologi och – kriminologi. Vi får veta vad ett pollen egentligen är och höra om dess roll inom fröväxternas fortplantning, men även om hur man kan använda kunskap om pollen i samhället.

 

Torsdag 19 april, 19:00 : Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och övriga funktionärer.

 

    Efter pausen föredrag om Systematik inom handnycklar Dactylorhiza. Mikael Hedrén gör ett nytt försök att berätta om artkomplexet jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, majnycklar, sumpnycklar och övriga mer eller mindre vitt utbredda handnycklar. Både auto- och allopolyploidisering förefaller ha ägt rum inom denna “kritiska” artgrupp. En del är känt om deras uppkomst- och invandringshistoria; med hjälp av molekylära markörer försöker Mikael och hans medarbetare nu förstå kvarvarande problem i Norden.

 

Torsdag 24 maj, 19:00 : Carl von Linné 300 år. Det har nu gått trehund­ra år sedan Carl Linnæus (adlad von Linné 1761) föddes. Vi firar detta genom att Anders Bohlin skildrar hans levnad och gärning i ord och bild. Vi får följa “Blomsterkonungen” genom hans liv som vetenskapsman, men också som män­niska. Det har ofta sagts att “bakom varje framgångsrik man står en kvinna”, varför vi även kommer att få veta mera om hans hustru Sara Lisa. Föredraget kommer med all säkerhet att ge plats för överraskningar…

 

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institution­ens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

  Tyvärr så kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

 

EFTERSITS, utan föranmälan, äger rum efter en del av våra föredrag, för dem som så önskar. På sedvanligt sätt kommer denna att erbjudas i form av småkakor samt kaffe, te eller choklad (som Föreningen bjuder på). Hembakade mjuka kakor vore ett välgörande inslag och de av våra medlemmar som har möjlighet uppmuntras att medföra sådana.

 

UTDELNING ur våra fonder “till minne av Harald Fries m.fl.” år 2007. Bota­niska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonder­na vi förvaltar till “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flo­ra”. Vid årets beslutstillfälle fanns det 13 000 kronor vilka tilldelades en ansökan från Tore Mattsson, som avser att dels med molekylära metoder försöka få fram säkra namn på de två för landet nya björnbär han upptäckte 2003 och 2004, dels inventera skärgården utanför Orust i jakt på ytterligare ovanliga björnbärsarter.

 

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Fö­reningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.