Program för perioden mars till maj 2002


Torsdagen den 21 mars, 19:00.

Bondens träd – och botanistens. Åke Carlsson i Siene talar om gamla träd, i synnerhet ekar och andra hamlade hagträd. Vi får höra om olika slags “ingrepp” som förr var vanliga i kulturlandskapet, men som i nutiden ej så sällan misstolkats som “naturliga”.

Torsdagen den 25 april, 19:00.

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och funktionärer. Efter pausen föredrag av Svante Hultengren om Trädlevande lavar i västra Sverige. Vi får åhöra en summering av ett “alltför mångårigt projekt” som pågått alltsedan 1993 i syfte att kartlägga den epifytiska lavfloran i f.d. O och P län. Antalet kända arter har ökat med 25%, men detta torde inte motsvara någon ökning i verkligheten, dessvärre.

Torsdagen den 23 maj, 19:00.

Atlas Flora Danica. Per Hartvig, ledare för inventeringen, som kan beskrivas som Danmarks motsvarighet till våra landskapsfloraprojekt (fastän omfattande hela landet), berättar om arbetet som pågått sedan 1992. Vi får höra om deras inventeringsmetodik och se en hel del preliminära resultat. Även om blott 1/3 av de 2200 rutorna är färdiga så går det redan att urskilja tydliga tendenser avseende florans omvandling i eutrof riktning.
Per inbjuder oss till deltagande i sitt inventeringsläger i Thy under slutet av juli, se exkursionsprogrammet. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna den ifrån Västsverige mycket avvikande floran på norra Jylland!

LOKAL för föreläsningarna är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg. Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, äger rum efter de flesta av våra föredrag, för dem som så önskar. På sedvanligt sätt kommer denna att erbjudas i form av småkakor samt kaffe, te eller choklad (som Föreningen bjuder på). Hembakade mjuka kakor vore ett välgörande inslag och de av våra medlemmar som har möjlighet uppmuntras att medföra sådana.

Utdelning ur Harald Fries m. fl. fonder 2001.


Botaniska föreningen i Göteborg