Program för perioden september 1997 till februari 1998


Torsdagen den 25 september 19.00
Från Bolivias regnskogar. Claes Gustafsson berättar och visar bilder från en botanisk insamlingsresa. Efteråt kaffe/thé med smörgås (ingen föranmälan) Du som i våras beställde "Växternas namn" (se nedan) av Jens Corneliuson har möjlighet att hämta den vid detta tillfälle.

Torsdagen den 23 oktober 19.00
Växter jag mött under året. Du är välkommen att ta med 10 - 12 diabilder, herbarieark, teckningar eller dylikt. Kom i håg att det inte nödvändigtvis måste vara sällsyntheter eller något från exklusiva resmål. Du kanske har trevliga minnen även i samband med "vanliga" växter som du vill dela med dig av! Efteråt kaffe/thé med smörgås (ingen föranmälan).

Tisdagen den 28 oktober 19.00
Bestämningskväll. Vi fortsätter traditionen att under Erik Ljungstrands ledning titta igenom vad som påträffats under sommaren inom besvärliga grupper såsom rosor, björnbär och annat. Även Du som inte har med Dig något själv och som inte inventerat är självfallet välkommen. Vi samlas i Botaniska institutionens vestibul för att gemensamt gå till en av de mindre lokalerna.

Torsdagen den 13 november 19.00
Bokauktion. Vi försäljer delar av framlidne Bengt Molanders bibliotek, som omfattar bl a landskapsfloror, äldre floraverk, dendrologi, Lagerbergs "Vilda växter i Norden" och Lyttkens "Svenska växtnamn". Denna gång utgår budgivningen från ett minimipris på varje bok. I en paus visar Stellan Sunhede bilder och berättar från en sjö i Lettland, där den i Sverige numera utrotade sjönöten (Trapa natans) fortfarande växer.

Torsdagen den 27 november 19.00
Jan Kuylenstierna berättar om Hallands flora i samband med att landskapsfloran kommer ut i höst. Han kommer också att försöka ordna så att det skall gå att kunna beställa boken till rabatterat pris vid detta tillfälle. Efteråt kaffe/thé med smörgås (ingen föranmälan).

Fredagen den 12 december 19.00
Bertil Höglund berättar om "Flora, landskap och människor i Chile". Eftersom det är julavslutning blir det en festligare eftersits med obligatorisk föranmälan på telefon 47 07 31 (Åslög Dahls telefonsvarare), mellan kl 9-18, senast 10 december. Du får ingen bekräftelse på anmälan, men om Du anmält Dig i tid är Du garanterad plats. Välkommen!

Torsdagen den 29 januari: 19.00
Ingvar Nordin tar oss med på Botaniska vårvandringar i Medelhavsområdet (främst Portugal och Kreta). Efteråt kaffe/thé med smörgås (ingen föranmälan).

Torsdagen den 26 februari 19.00
Mats Karström berättar om hur man håller sig "Steget före i Det glömda landet" - det rör sig om naturvård i förhållande till skogsbruk i inre Norrland. Efteråt kaffe/thé med smörgås (ingen föranmälan).

LOKAL för föreläsningarna är om inget annat anges Botaniska institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22 B, Göteborg. Observera att ingen föranmälan är nödvändig, utom om Du vill vara med på eftersitsen efter decemberföredraget.


Varifrån kommer namnet Anemone? -- Läs "VÄXTERNAS NAMN"

Vår värderade medlem Jens Corneliuson har som Du kanske har sett givit ut en bok, som behandlar de vetenskapliga namnens språkliga ursprung och inte minst deras kulturella bakgrund. Elvatusenfemhundra släktesnamn och artepitet finns behandlade. Det är en uppslagsbok, men Du kommer att finna det svårt att sluta läsa när Du har öppnat den. Visste du att namnet Rosa kommer från baluchispråken, som talades i områdena runt Pakistan och Iran? Eller att Tulipa egentligen betyder "hjärtats röda färg som fängslar tanken"? Du har nu möjlighet att köpa boken till ett rabatterat pris (470 kr) genom att beställa den av Jens på septembermötet eller via telefon 031/28 52 96 för avhämtning vid ett senare möte. Du som beställde boken av Jens redan i våras kan hämta den på septembermötet.


Har du uppgifter om Ambrosia?

Släktet Ambrosia hör till familjen Asteraceae (Compositae) och har sin huvudsakliga utbredning i Nordamerika. Representanter för släktet har börjat spridas inom några områden i Centraleuropa under senare tid. Under de senaste åren har sådana börjat dyka upp i större utsträckning även i Sverige, eftersom Ambrosia-frön ofta tycks förekomma i fågelfrö. Vanligen är somrarna hos oss för korta för att det skall bli någon frösättning, och därför är förutsättningarna för en varaktig etablering inte så goda. Men på Botaniska institutionen är vi ändå några som är intresserade av att få rapporter om förekomster. Kontakta Sven-Olov Strandhede, 031/773 26 67 eller Åslög Dahl 031/773 26 64. Eller skicka ett e-mail till adressen pollen@botaniskanalys.se.


Botaniska föreningen i Göteborg