Program för perioden september 1999 till februari 2000


Torsdagen den 23 september kl. 19.00.
Med anledning av den nyligen utkomna boken ”Rödlistade lavar i Sverige - Artfakta”, pratar vår ordförande Lars Arvidsson om Rödlistning av växter i allmänhet och lavar i synnerhet.

Torsdagen den 28 oktober kl. 19.00.
Växter jag mött under året. Du är välkommen att ta med 10-12 diabilder, herbarieark, teckningar eller dylikt. Kom i håg att det inte nödvändigtvis måste vara sällsyntheter eller något från exklusiva resmål. Du kanske har trevliga minnen även i samband med ”vanliga” växter som du vill dela med dig av!

Tisdagen den 2 november kl. 19.00.
Bestämningskväll. Vi fortsätter traditionen att under Erik Ljungstrands ledning titta igenom vad som påträffats under sommaren inom besvärliga grupper såsom rosor, björnbär och annat. Även Du som inte har med Dig något själv och som inte inventerat är självfallet välkommen. Vi samlas i Botaniska institutionens vestibul för att gemensamt gå till en av de mindre lokalerna.

Torsdagen den 25 november kl. 19.00.
Bokauktion. Böcker från Harry Anderssons och Bertil Gilsenius bibliotek kommer att auktioneras ut under ledning av Lars Arvidsson och Ingvar Nordin.

Fredagen den 17 december kl. 18.00.
Jubileumsfest! Eftersom det är föreningens 80-årsjubileum (och julavslutning) blir det fest med middag på Naturhistoriska museet. Jubileumsföreläsning av professor Bengt Jonsell, Bergianska trädgården, Stockholm: ”Hur gammal är vår fjällflora - eller hur ung? Har sekelgamla frågor fått nya svar?” En separat inbjudan (för bindande anmälan) kommer att skickas ut senare.

Torsdagen den 27 januari kl. 19.00.
Från kalfjäll och sydbokskogar till kauri-träd i tempererad regnskog på Nya Zeeland. Helena Gralén och Jeanette Samuelsson visar bilder från sin resa vintern 1999.

Torsdagen den 24 februari kl. 19.00.
Eva Wallander gjorde en forskningsresa till Japan i maj 1999 och visar nu bilder och berättar om de många och vackra japanska trädgårdarna i alla dess former.

LOKAL för föreläsningarna är om inget annat anges Botaniska institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg. Observera att ingen föranmälan är nödvändig, utom om Du/Ni vill vara med på Jubileumsfesten.
    Tyvärr kan vi inte ställa institutionens entrédörr olåst i samband med mötena, på grund av omständigheter som vi inte själva råder över. Om du skulle bli försenad till en föreläsning, kan du bulta på föreläsningssalens fönster, så kommer någon och öppnar.

EFTERSITS, utan föranmälan, blir det efter alla föredrag för dem som önskar. Eftersom vi inte längre har någon festkommitté, kommer det inte att finnas möjlighet att köpa smörgåsar. Nytt för i höst är istället att föreningen bjuder på småkakor, och kaffe finns att köpa från Botaniska institutionens kaffemaskin till en kostnad av 2 kr/kopp. Det uppmuntras till att själv ta med mjuka kakor eller annat att bjuda på!


Botaniska föreningen i Göteborg