Program för perioden september 1998 till februari 1999


Torsdagen den 24 september 19.00. Kan det vara farligt att vara framstående växtgenetiker? Ja, under Stalintiden i Sovjet var det förenat med stora risker. Sigfrid Rönnerstrand berättar om den s k Lysenkostriden under rubriken: Politiskt önsketänkande i kollisionskurs med vetenskapen. Efteråt kaffe/thé med tilltugg (ingen föranmälan).

Torsdagen den 29 oktober 19.00. Växter jag mött under året. Du är välkommen att ta med 10 - 12 diabilder, herbarieark, teckningar eller dylikt. Kom ihåg att det inte nödvändigtvis måste vara sällsyntheter eller något från exklusiva resmål. Du kanske har trevliga minnen även i samband med "vanliga" växter som du vill dela med dig av! Efteråt kaffe/thé med tilltugg (ingen föranmälan).

Tisdagen den 3 november 19.00. Bestämningskväll. Vi fortsätter traditionen att under Erik Ljungstrands ledning titta igenom vad som påträffats under sommaren inom besvärliga grupper såsom rosor, björnbär och annat. Även Du som inte har med Dig något själv och som inte inventerat är självfallet välkommen. Vi samlas i Botaniska institutionens vestibul för att gemensamt gå till en av de mindre lokalerna.

Torsdagen den 26 november 19.00. Att blanda blommor med bistånd. Bertil Ståhl berättar om sina två år som botanist bland Ecuadors indianer. Efteråt kaffe/thé med tilltugg (ingen föranmälan).

Fredagen den 11 december 19.00. Eva Wallander berättar om vegetation, flora och fauna i Florida under rubriken Hemma hos alligatorn - från Everglades träskmarker. Eftersom det är julavslutning blir det en festligare eftersits med obligatorisk föranmälan på telefon 47 07 31 (Åslög Dahls telefonsvarare), mellan kl 9-18, senast 8 december. Du får ingen bekräftelse på anmälan, men om Du anmält Dig i tid är Du garanterad plats. Välkommen!

Torsdagen den 28 januari 19.00. Mora Aronsson, Artdatabanken, visar Dig Växter Du förmodligen aldrig har sett - sällsyntheter i den svenska floran. Efteråt kaffe/thé med tilltugg (ingen föranmälan).

Torsdagen den 25 februari 19.00. Bente Eriksen tar med oss på en resa Bland blommor och björnar i Beringia - alltså till områdena runt Berings sund. Efteråt kaffe/thé med tilltugg (ingen föranmälan).

LOKAL för föreläsningarna är om inget annat anges Botaniska institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22 B, Göteborg. Observera att ingen föranmälan är nödvändig, utom om Du vill vara med på eftersitsen efter decemberföredraget.

Tyvärr kan vi inte ställa institutionens entrédörr olåst i samband med mötena, på grund av omständigheter som vi inte själva råder över. Om du skulle bli försenad till en föreläsning, kan du bulta på föreläsningssalens fönster, så kommer någon och öppnar.


Botaniska föreningen i Göteborg