Botaniska Föreningen i Göteborg

Program för perioden september 2004 till februari 2005


Torsdagen den 30 september, 19:00.

Fyllnadsval av ordförande i Föreningen. Därefter: Naturen och floran på sydvästra Grönland: Professor Gunnar Weimarck berättar om det gröna Grönland från en resa dit sommaren 1968. Den isfria kustremsan är ett spektakulärt landskap med en relativt artfattig men högintressant flora, där en del arter är välkända hemifrån, andra åter helt nya.

Torsdagen den 28 oktober, 19:00.

Växter jag mött. Alla medlemmar är välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda minnen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på utflyktsmål. Anmäl er gärna till sekreteraren i förväg så att han kan planera kvällens uppläggning.

Tisdagen den 9 november, 19:00.

Bestämningskväll. Vår sekreterare Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter som vi inte lyckats att namnge eller känt oss osäkra på. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

Torsdagen den 25 november, 19:00.

Bokauktion. Botanisk litteratur ur vår framlidne hedersledamot Jens Corneliusons bibliotek auktioneras ut under ledning av Lars Arvidsson och Ingvar Nordin. Auktionen äger rum i sal 1 på Botaniska Institutionen. Möjlighet att granska böckerna i förväg erbjuds från kl. 18:00. Observera att denna begivenhet endast är öppen för medlemmar.

Torsdagen den 16 december, 19:00.

Långt borta — men ändå hemma. Rolf Lundqvist, Enviken, talar om floran och vegetationen i skogarna i, och kulturlandskapet omkring nationalparken Petjora-Illitj på norra Uralbergens västsida. Befolkningen här kallas komier (eller syrjäner), talar ett finsk-ugriskt språk och lever ännu till största delen av självhushåll, liksom även vi gjorde förr.

Torsdagen den 27 januari, 19:00.

Floran i Skåne. Kjell-Arne Olsson berättar om den (nästan) avslutade florainventeringen i Skåne, ger exempel på fina fynd och förevisar intressanta utbredningsbilder hos skånska växter. Florans del 1 har ju redan utkommit (och går att inköpa), men vi kommer även att få veta mera om hur del 2 blir.

Torsdagen den 24 februari, 19:00.

Vem är vem bland fetknoppar och fetblad? "Sedisten" Tomas Burén från Kalmar talar om det stora släktet Sedum, som numera oftast delas upp i flera mindre. Dessa släkten presenteras med tyngdpunkten på de arter, som redan har påträffats (eller odlas och inom kort kan förväntas bli) förvildade. Bestämningstips som saknas i flororna utlovas!

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg.

Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, äger rum efter de flesta av våra föredrag för dem som så önskar. På sedvanligt sätt kommer denna att erbjudas i form av småkakor samt kaffe, te eller choklad (som Föreningen bjuder på).

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2005. Alla våra medlemmar kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 31 december 2004 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet samt en redogörelse för dess beräknade kostnader; för projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.

VI SÄLJER FLORA NORDICA, FLORAN I SKÅNE, VÄSTERGÖTLANDS FLORA!

Vi har tagit in ett litet antal böcker av Flora Nordica "0" (GV; 350 kr), 1 (345 kr) och 2 (475 kr), samt även Floran i Skåne 1 (400 kr). Andra tryckningen av Västergötlands flora (300 kr) finns också att tillgå. Under höstens och vinterns möten kommer våra medlemmar att få tillfällen att köpa dessa böcker — så långt som lagret räcker — boka gärna redan nu!

Föreningens e-postadress är botaniska.foreningenTABORTędpes.gu.se, vilken kan användas för allmänna frågor om Föreningen och dess verksamhet. Via denna adress når man i första hand sekreteraren. Föreningens hemsida på Internet står att finna på http:// www.sbf.c.se/BFG/index.html. På hemsidan uppdateras föreläsnings- och exkursionsprogrammen med de ändringar som eventuellt skett efter tryckningen. Här finns också föreläsningsreferat, exkursionsbilder, äldre program och mycket, mycket annat att beskåda.


Botaniska föreningen i Göteborg