Botaniska Föreningen i Göteborg

Program för perioden september 2002 till februari 2003


Torsdagen den 26 september, 19:00.

Växter i människans spår. Per Sigurd Lindberg talar om Stockholms stads flora – såväl om naturligt förekommande arter som förvildade och tillfälliga ruderatväxter. År 1983 kom Stockholmsfloran ut, innefattande området inom tullarna, och sedan dess har Per Sigurd arbetat på en flora omfattande hela Stockholms kommun.

Torsdagen den 24 oktober, 19:00.

Växter jag mött. Alla medlemmar är välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda minnen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på utflyktsmål. Anmäl er gärna till sekreteraren i förväg så att han kan planera kvällens uppläggning.

Tisdagen den 5 november, 19:00.

Bestämningskväll. Vår sekreterare Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter som vi inte lyckats att namnge eller känt oss osäkra på. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

Torsdagen den 21 november, 19:00.

Flockblomstriga. Ingvar Nordin talar om växtfamiljen Umbelliferae (Apiaceae), som hyser det mesta: många rotfrukter, grönsaker och kryddor, men även prydnadsväxter och dödligt giftiga arter. Vi ser fram emot en sedvanlig blandning av botaniska fakta och kulturhistoria, illustrerad av diabilder och välpressade herbarieark.

Fredagen den 13 december, 19:00.

Från “Skånska resa” till nutiden. Professor Sven Snogerup talar om Carl von Linnés år 1749 företagna resa till Skåne och om sina egna färder i mästarens hjulspår; genom vilka utökad kännedom om hur Skånes flora och vegetation har förändrats sedan mitten av 1700-talet har kunnat utvinnas.

Torsdagen den 30 januari, 19:00.

“S-weeds” och andra ogräs. Eva Ekeblad berättar om vildvuxna ting från några förortskvarter i Västra Frölunda, om hur man på en tredjedels km2 kan finna allt från bofasta innevånare som lomme och gråbo till spännande gäster som hjulkrassing och kycklinghirs, samt även om hur västsvenska ruderater dagligen presenteras för världens ögon.

Torsdagen den 27 februari, 19:00.

Göteborgstraktens mossor. Bryologen Tomas Hallingbäck berättar för oss om den inventering av Göteborgstraktens mossflora som har pågått sedan mitten av 1970-talet. Fältarbetet är nu avslutat och sammanställningen av materialet befinner sig i sitt slutskede. Många spännande fynd har gjorts.

LOKAL för föreläsningarna är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg. Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon person kommer alltid att finnas i närheten av dörren för att släppa in de som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer någon strax ut och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, blir det efter alla föredrag för dem som så önskar. Liksom tidigare kommer eftersitsen att erbjudas i form av småkakor och kaffe, te eller choklad som Föreningen bjuder på. Hembakade mjuka kakor vore ett välsmakande inslag och uppmuntras härmed att medföras.

VI SÄLJER VÄSTERGÖTLANDS FLORA
Vi har tagit in några lådor med Västergötlands flora (Bertilsson m.fl. 2002), som under höstens möten kommer att säljas till våra intresserade medlemmar (för 300 kr/bok) så långt lagret räcker. Om du önskar försäkra dig om en flora så kan du förhandsboka hos sekreteraren via e-post eller via telefon 0708-559628 snarast möjligt.

Glöm inte att ansöka om medel ur Harald Fries m. fl. fonder, senast 31 december 2002!


Botaniska föreningen i Göteborg