Program för perioden september 2000 till februari 2001


Torsdag 28 september, 19.00

Från Hedera till helix - att trolla DNA ur blad. På senare år har vår uppfattning om växternas systematik förändrats avsevärt med hjälp av DNA-teknik. I kväll pratar Dr Johan Rova om hur den moderne botanisten går till väga rent praktiskt för att plocka fram de DNA-sekvenser som sedan kan användas för att ställa upp hypoteser om växternas släktskapsband. Detta är ett gyllene tillfälle att lyssna till till en populärvetenskaplig presentation av de senaste årens mest revolutionerande metod inom växtsystematiken.

Torsdag 26 oktober, 19.00

Växter jag mött. Alla är välkomna att dela med sig av årets fynd och upplevelser från skog och mark världen över. Du kanske har några stycken herbarieark, konvolut, fotografier eller dylikt att visa upp. Goda minnen, allmänna funderingar och tips på utflyktsmål är också högst intressant. Denna kväll kan man få många goda tips inför nästa års upptäcktsfärder. Anmäl er gärna till sekreteraren i förväg så att han kan planera kvällen på bästa sätt.

Tisdag 7 november, 19.00

Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter vi inte lyckats namnge eller känt oss osäkra på. Vilka karaktärer är bra? Vilka är mindre bra? Ta med er saker ni undrat över eller bara lyssna och lär. Detta är ett utmärkt tillfälle att tillföra anteckningar i floran inför kommande säsong. Samling vid entrén.

Onsdag 15 november, 19.00

Bokauktion. Böcker ur framlidne professor John Erikssons bibliotek kommer att auktioneras ut under Lars Arvidssons och Ingvar Nordins ledning. Samling vid entrén.

Torsdag 30 november, 19.00

Erik Leonard Ekman. Den svenske botanisten E. L. Ekmans liv och gärning. Roger Lundin, intendent för Regnellherbariet vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, berättar om ett av svensk botaniks märkligaste livsöden.

Fredag 15 december, 19.00

Arter, finns de? Docent Magnus Lidén, föreståndare för Botaniska Trädgården och Linnéminnena i Uppsala, funderar på ett lättsmält sätt kring relationen mellan systematiska enheter och verkligheten. Behöver man verkligen fundera över vad en art är? Kanske det egentligen inte finns några arter? Filosofiska och praktiska aspekter på artbegrepp och släktskap inom organismvärlden är alltid intressant att diskutera. Denna kväll kan man få mycket ny kunskap ... eller något att grubbla över i vinterkvällens mörker. Ångande glögg kommer att serveras.

Torsdag 25 januari, 19.00

Västaustralien, ett blomsterparadis. Anita och Leif Stridvall berättar och visar bilder från en resa till Västaustralien.

Torsdag 22 februari, 19.00

Varför doftar blommorna? Dr Jette Knudsen, Kemisk Ekologi vid Botaniska Institutionen i Göteborg, berättar om sin forskning kring blomdofter och deras betydelse för växternas fortplantning. Vi vet att många blommor doftar och att olika djur reagerar på dessa dofter, men hur mycket vet vi egentligen?

Lokal för föreläsningarna är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg. Institutionens entrédörr är larmad och kan inte ställas upp men någon person kommer att finnas i närheten för att släppa in de som kommer i tid. Blir du försenad kan du knacka på föreläsningssalens fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer någon strax ut och öppnar.

Efter föredragen inbjuds alla deltagare till eftersits, utan föranmälan, där föreningen bjuder på kaffe, te och småkakor. Hembakade mjuka kakor vore ett välsmakande inslag och uppmuntras härmed att medföras.

Utdelning ur Harald Fries m. fl. fonder år 2000!


Botaniska föreningen i Göteborg