BFiGs MossPortal
Mossornas Vänner
British Bryological Society
Namn på svenska mossor
artportalen växter (inkl mossor)
Om mossornas EKOLOGI (betydelse)
(Om du läser introduktionen finns risk att du fortsätter!!!!)

Sammanställning och foto denna sida Aimon Niklasson
Copyright fotografen och Botaniska föreningen i Göteborg


Klicka på bilderna för att lära mer!!!skruvnickmossa Bryum capillare
Hammerberget, Askims sn
Enligt förteckningen ovan finns det
787 blad- 248 lever- och 2 nålfruktsmossor i Sverige.
Bilden ovan får symbolisera bladmossorna
om du klickar på bilden ovan kommer du till
Michael Lüths fantastiska Bildatlas der Moose Deutschlands!!
Med lämplig utrustning kan den ju tas med i fält!!
Brokvitmossa Sphagnum russowi
Harekärrsmossen, Askims sn

får symbolisera gruppen vitmossor (bog-mosses) som inte alltid är helt vita!!
Ett speciellt släkte inom bladmossorna med kanske särskilt stor
betydelse för människan inte bara som doftsättare till whisky!
En ny flora (2010) Vitmossor i Norden utgiven av Mossornas Vänner
beskriver alla nordiska mossor i detalj (klicka på bilden för att se boken)
Denna bok kan tas med i fält!spetsblekmossa (sylspetsmossa) Lophocolea bidentata
Harekärrsmossen, Askims sn


får symbolisera levermossorna (liverworts)
Förutom Jean Patons bok (klicka på bilden)
så finns Kell Damsholts heltäckande bok
Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts 2002
Dessa böcker lite stora i fält!

En fältflora med digitala bilder utgiven av British Bryological Society
(man behöver ej logga in för att se bilderna!!!)
kan vara ett komplement till den svenska klassikern!
inte minst på västkusten!
dvs Tomas Hallingbäck och Ingemar Holmåsens
Mossor en fälthandbok
LITTERATURFÖRSLAG:

MOSSOR En fälthandbok Interpublishing 1985
Thomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen

GÖTEBORGSTRAKTENS MOSSOR Mossornas Vänner 2008
Red: T Hallingbäck, Peter Carlsson, Pär Johansson, Gerhard Kristensson och Peter Sögård

SOTENÄSETS MOSSOR
Sven Bergqvist och Evastina Blomgren 1998

NATIONALNYCKELN AJ 6-23
NATIONALNYCKELN AJ 23-36 (bild av böckerna se bokportalen)

RÖDLISTADE ARTER (inkl mossor) I SVERIGE Artfakta Artdatabanken 2010
Thomas Hallingbäck m.fl.

THE MOSS FLORA OF BRITAIN AND IRELAND 1996
AJE Smith (bara bladmossor) (teckningar på detaljer)

THE LIVERWORT FLORA OF THE BRITISH ISLANDS Jean A Paton 1999 Mycket detaljerade teckningar

DIE MOOSE BADEN-WURTENBERGS Serie i 3 delar (fina bilder)

SIGNALARTER
Indikatorer på skyddsvärd skog;
Flora över Kryptogamer
Skogsstyrelsens förlag 2000


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.