Floravård i Västergötland 2007

VGfloran

Rapporter till
Lennart Sund som är Rapport mottagare
(Hasselgatan 15
52130 Falköping
0515-14009, 16759, 0709-667959)

Årets arbete kommer att bestå i att rapportera arter på Rödlistan enligt Calluna nr 2 2007 vilket kan ordnas via l.sundh@telia.com ,
eller genom inmatning med formulär för Rödlistade arter (enstaka observation)

Det allra bästa sättet är att rapportera direkt (on line) till Artdatabanken eller med artdatabankens Inmatningsformulär (excellfil)

löpande under året och sedan efter säsongen ta ut data ur artportalen
i form av en excellfil och skicka den till Lennart Sundh enlig adressen ovan.
Om man inte har en GPS (som idag ger 7 siffror(sista osäker)=antal meter från ekvatorn resp Greenwich i London)
kan man hitta en karta för allmänheten på Länsstyrelsens GIS och kartor
På kartan kan man få koordinater och mäta avstånd till väldefinierade punkter.
Känsliga lokaluppgifter kan döljas för andra än dig själv (exempelvis orkidéer).
I vår tidskrift Calluna 2007(2) finns Rapport 2006 Västergötlands rödlistade Kärlväxter.
Dessa kommer i sinom tid att kunna nås via denna sida
Gamla rapporter flest Göteborgs och Bohus Län.
Rapport 1994
Rapport 1995
Rapport 1996
Rapport 1997
Rapport 1998
Rapport 1999


Botaniska föreningen i Göteborg