Floraväktarexkursioner 2005

Dessa exkursioner görs för att besöka lokaler för rödlistade arter eller av annat speciellt intresse. Anmälan görs senast på angivna dagar till Enar Sahlin tel. 0301 - 108 48 eller e-brev enar.sahlin@swipnet.se, för planering av material, ev samåkning och vem vi ska vänta på. Tag med matsäck.

Måndagen den 6 juni (helgdag): Rutlåsbräkenexkursion med Gösta Börjeson och Olof Janson. Vi tittar på rutlåsbräken Botrychium matricariifolium i olika biotoper. Först besöker vi Carl-Johan Lidens hedartade betesmark i Längjum på Varaslätten, där 207 rutlåsbräken räknades in 2004. Därefter fortsätter vi till bröderna Grahns rasbrant vid Mössebergsparken i Falköping. Till sist besöker vi Gösta Börjesons lokaler i Brandstorp, däribland en hästfålla med 169 rutlåsbräken år 2000 samt åtminstone någon av de torpgräsmattor på Hökensås där han också hittat arten. (Se Calluna nr 1 2004, nr 1 1986 resp nr 2 2000). Max 1 km vandring per lokal, lätt terräng utom Mössebergsparken där det är brant.
Samling vid Botaniska Institutionen, Göteborg, kl 8.30 och vid Tråvad kyrka (alldeles intill vägen Vara-Falköping) kl 10.00.
Anmälan senast 3 juni.

Söndagen den 28 augusti: Vildriseftersök i älvdalarna; Göta älv och Tidan Vi inventerar i två grupper denna dag. I båda fallen tittar vi först på någon av de nyupptäckta lokalerna (se Calluna nr 2 2002). Sedan fördelar vi oss och letar på andra tänkbara lokaler. Stövlar nödvändigt. Kom och lär in arten - den kan finnas till exempel vid Viskan!
Samling för Göta älv-gruppen: Eriksdals busshållplats, strax söder om Bohus fästning i Kungälv (på Hisingen-sidan) kl 10. Ledare Erik Ljungstrand.
Samling för Tidan-gruppen: Flistads kyrka kl 10. Ledare Anders Bertilsson.
Anmälan senast fredagen den 26 augusti.

Söndagen den 9 oktober: Praktisk floravård. Ljungröjning på cypresslummerlokalerna i Vättlefjäll. Medtag handskar och sekatör.
Samling på P-platsen i Angereds centrum kl 10: ca 3 km vandring.
Anmälan senast fredagen den 7 oktober.


Botaniska föreningen i Göteborg