Formulär för årlig lokalkontroll
av RÖDLISTADE arter samt andra arter Du vill rapportera
i Västergötland förutom på www.artportalen.se
Kan skickas direkt via nätet!!

Rapporter till
Lennart Sund som är Rapport mottagare
(Hasselgatan 15
52130 Falköping
0515-14009, 16759, 0709-667959)

VGfloran


Observerad art


Svenskt namn:
Latinskt namn släkte:
Latinskt namn art:
Latinskt namn ev underart:

Geografi

Socken :
Församling :
Kommun :
Landskap:

Lokaluppgifter

Lokalens namn1:
Lokalens namn2:
Y-koord 64YYYYy (meter norr om ekvatorn):
X-koord 12XXXXx (meter east of Greenwich):
noggrannhet i meter:
År:
Upptäckare (Leg):
Nyfynd:
Återfynd:

Uppgift om beståndet

Ung antal : Sterila : Fertila :
Alt ung yta mxm :
Nedsatt vitalitet eller fertilitet Ja Nej

Datum och Rapportör

Datum: rapportör Nsson N:
emailadress: telefon 1:

Ovanstående uppgifter obligatoriska


Obs Koordinater kan ej ersätta ett bra lokalnamn men är en god hjälp!!Hotbild

kommentar hotbild

Ytterligare upplysning

Ytterligare upplysning Frågor

Botaniska Föreningen i GBG