Göteborgs Botaniska Förening
 
27-29 maj 2005, långexkursion till trakterna kring Sölvesborg och Kristianstad. Vi rörde oss till att börja med på Blekingesidan av gränsen och såg vårkällört, Montia minor, utåt Sillnäs. På nästan samma plats, i den större skalan, stod Sankt Pers nycklar, Orchis mascula, åtföljda av jordreva, Glechoma hederacea, buskstjärnblomma, Stellaria holostea, och smörblomma, Ranunculus acris. Efter att vi invaderat en trädgård vid hamnen i Västra Näs för att se vårflenört, Scrophularia vernalis och stannat till i en vägkant uppe på den skånska sidan av Ryssberget för att känna citrondoften av bergbräken, Oreopteris limbosperma, var det dags att dra på stövlarna för en av resans höjdpunkter: kärrnockan, Tephroseris palustris, ute i vattnet vid stranden av Levrasjön, där den har sin idag enda livskraftiga population i Sverige. Det balanserades på vickiga tuvor - en obestövlad deltagare fick dessutom stifta nära bekantskap med en annan rödlistad art, nämligen blodigel, Hirudo medicinalis - innan vi belönades med den unika synen av ett rejält bestånd gyllene nockor.
 
 
Vi tog sedan vår matsäckslunch med trubbstarr, Carex obtusata, och luddfingerört, Potentilla heptaphylla i de sköna hagarna öster om Hökatorp, efter att först ha tittat på förvildat skärmtry, Lonicera involucrata, nära Bromöllas före detta järnvägsstation. På ängarna i Tosteberga vårdas fältnockan, Tephroseris integrifolia, och den solvända som finns är den mörka, Helianthemum nummularium ssp. obscurum - även om bilden inte visar de icke-filthåriga bladundersidorna.
 
 

Ett improviserat stopp i en sandgrop i Rinkaby bjöd på många trevligheter, som oxtunga, Anchusa officinalis, och grusviva, Androsace septentrionalis, men även rosmarinvide, Salix repens ssp. rosmarinifolia, och ett antal orkidéer - ej avbildade, men inte mindre trevliga för det. Vi korkade igen bygatan i Rinkaby kyrkby för att se morgonstjärna, Ornithogalum umbellatum, och skymningsstjärna, Ornithogalum boucheanum, och letade sedan med framgång pyttesmå veronikor - alvarveronika, Veronica praecox, och vårveronika, Veronica verna - i Vannebergaområdet av Åhus, innan dagen avslutades nordväst om Transval nära Åhus där vi bland annat hittade en ovanlig brassicacé, som antagligen är volgasenap, Sisymbrium volgense - kanske borde den ej nämnas förrän någon sakkunnig sett den blomma och blomma över; vid vårt besök stod den ännu bara i knopp.

 
 
Exkursionens andra dag inleddes med kritsuga, Ajuga genevensis, i dikeskanten vid Kristianstads högskola.
 
 
Den fina tofsäxingen, Koeleria macrantha, gäckade oss - men luddstarren, Carex tomentosa, kunde vi till sist fotografera i markerna söder om högskolan. Till förmiddagsfikat i den sandiga backen vid den nedlagda järnvägskorsningen i Everöd kunde vi lukta på sandnejlikan, Dianthus arenarius, och studera de långa spetsiga stödbladen hos toppjungfrulinet, Polygala comosa.
 
 
På Söndre klack i Degeberga sökte vi sandluzernen, Medicago minima, och fann den till sist under flitigt ackompanjemang av råkorna, Corvus frugilegus.
 
 
Efter ett stopp vid Västra Vrams kyrka för att se hålrot, Aristolochia clematitis, och munkhätta, Arum maculatum, anlände vi till badplatsen vid Lyngsjöns södra strand, där blomsterälskarna fick sitt lystmäte av majnycklar, Dactylorhiza majalis ssp. majalis, och majviva, Primula farinosa.
 
 
Efter att ha sett den lilla, lilla sandnöreln, Minuartia viscosa, i kanten av en trädesåker norr om Lyngsjögård tog vi till sist en tur i Vä utmark i trakten av Mosslunda, där det var så gott om orkidéer att när man ville studera bladen av fläckmaskrosen, Taraxacum maculigerum, var man tvungen att vända dem ryggen.
 

 

Bilder från Brattön.    Bilder från Trädgårdsföreningen.
Botaniska föreningen i Göteborg