Göteborgs Botaniska Förening
 

Årets ruderatexkursion gick av stapeln 24 september - sista lördagen i månaden som vanligt. En utförligare rapport över lokaler och arter finns nu att tillgå (bilder tillkommer vartefter). Här en första snabb genomgång: som första anhalt besöktes Kikåstippen, där vi bland mycket annat fick se stinkmålla, Chenopodium vulvaria. Därefter det stora utfyllnadsområdet i Gunnilse, med bland annat fingerhirs, Digitaria ischaemum. Båda dessa lokaler var stora och innehållsrika. På Kikås hade dock grävts om litet olyckligt de sista dagarna, så att några arter som iakttagits vid förexkursionerna hade försvunnit.

 
 
På Sörmossen, tippen i Bohus, blev det lunchpaus innan vi tittade på praktrudbeckian, Rudbeckia fulgida var. speciosa. Kikärt, Cicer arietinum, kunde vi inte se på Kikås utan på Lindholmen, där vi även kikade på lindmalva, Abutilon theophrasti.
 
 
Vid Eriksberg var det kalvnos, Misopates orontium, som gällde och på Götaledstoppen blev det luktreseda, Reseda odorata, som höjdpunkt - eftersom tyvärr även där landskapsutformningen fortskridit utan hänsyn till botaniska rariteter.
 
 
I blomrabatten på Speldosegatan tittade vi på mållamarant, Amaranthus lividus, medan lokalbefolkningen förundrat tittade på oss. Till sist for vi den långa vägen till Öxnamossa utanför Varberg, där vi bland annat belönades med stor doroteablomma, Dorotheanthus bellidiformis, innan exkursionen traditionsenligt avslutades i ljuset av den nedgående solen.
 

 

Bilder från Stora Amundön .
Botaniska föreningen i Göteborg