Göteborgs Botaniska Förening
 

Kvällsvandring ut på Stora Amundön 17 augusti. Vi tittade på vanlig käringtand, Lotus corniculatus, och gulvial, Lathyrus pratensis, (ej avbildad), för att kunna jämföra med smal käringtand, Lotus tenuis, vars glesprickade utbredningskarta vi också fick tillfälle att se.

 
 
Efter en del letande bland gräs och starrar, och betraktande av blågröna orange-anlupna blad, fick vi fatt på några typiska honax av strandstarr, Carex paleacea, som gick bra att fotografera.
 
 
Där den grunda viken smälte samman med den flacka stranden kunde vi se glasört, Salicornia cf. europaea. Någon saltmålla, Halimione pedunculata, hittade vi tyvärr inte trots hängivet sökande.
 
 
På en bergknalle dukades det till födelsedagskalas, med hallon, Rubus idaeus, vattenmelon, Citrullus lanatus, och kiwi, Actinidia deliciosa, som dekor på tårta och paj. Det var inte helt lätt att få föremålet för vårt firande att slita sig från saltmållesökningen, vilket inte hindrade att han, väl framme, lät sig väl smaka.
 

 

Bilder från Sönnerbergen. Bilder från ruderatexkursionen.
Botaniska föreningen i Göteborg