Göteborgs Botaniska Förening
 

Under ett tak av imponerande gamla lövträd kvällsvandrade vi i Årenäs 26 juli 2005. Nordläge, tät skog och mulet aftonväder gjorde exkursionen något svårfotograferad. Dock lyckades kameran fånga både en mellanhäxört, Circaea x intermedia, och de karakteristiska bladöronen hos långsvingeln, Festuca gigantea.

 
 
Ner vid stranden av Lygnern studerade vi vasstarren, Carex acuta, och funderade på om där inte också var en hel del hybrider med hundstarr, Carex nigra.
 
 
Terrängen var, som utlovat i programmet, bitvis rätt kuperad, med fantastiskt lagrade stup av rikberg.
 
 
Längst bort i branten rundade vi upp på krönet och tog fikapaus hos västkustrosen, Rosa inodora. Därefter tätnade mörkret ytterligare när den nederbörd som hela tiden hängt i luften tog mer manifest form. Det blev visserligen inte mycket mer än duggregn, men även så försvann de sista ljusresurserna.
 

 

Bilder från Valle härad.   Bilder från Sönnerbergen.
Botaniska föreningen i Göteborg