Göteborgs Botaniska Förening
 
Dropp från träden och vått i gräset men i övrigt gott väder var det, då vi traskade upp mot det gamla torpet Brännåsen i odlingsnaturreservatet Yxnås 17 juli. Den stora blåklockan, Campanula persicifolia, bjöd fortfarande på blommor, smultronet, Fragaria vesca, bar mogen frukt, medan backvickern, Vicia cassubica till största delen var överblommad. Trollen hade redan tagit trollsmultronet, Drymocallis rupestris, medan druvkarten satt grönblanka på trolldruvan, Actaea spicata.
 
 
Förutom annonserad exkursionsledning fick vi även kunnigt och gladlynt sällskap av torparfar och torparmor. Fikarast tog vi intill torpstugan med sina enorma taklökar, Sempervivum tectorum, på rättan plats och gästboken framme på stugubordet. De låga dörröppningarna gav god anledning att buga för traditionen.
 
 
Slåttergubbe, Arnica montana, i mängder är vi göteborgare inte bortskämda med. Vi fick höra att man tyvärr inte hade råg på någon av åkerplättarna i år, så vi blev glatt överraskade när vi sedan fann både råglosta, Bromus secalinus och klätt, Agrostemma githago, i stubben efter årets vall på fjolårets rågåker. Exemplaren var förstås något sekunda, men det gick utmärkt att se karaktärerna på råglostans småax med toppen av kornen kikande fram över kanten av ytteragnarna.
 
 
I linåkern, som en fixeringsbild, stod det insådda ogräset linrepe, Lolium remotum. Den långnäbbade knagglestarren, Carex flava, får företräda slåttermadens rika utbud av starrar. Slåtterblomma, Parnassia palustris, fann vi trots mycket letande inte en enda.
 
 
På återvägen frestade blåbären, Vaccinium myrtillus, vid kanten av stigen.
 
 

 

Bilder från Sydkoster.    Bilder från Valle härad.
Botaniska föreningen i Göteborg