Göteborgs Botaniska Förening
 
Det regnade när vi klev av Kostervåg i Ekenäs 27 juni 2005, vid pass klockan elva, för att tillbringa dagen på Sydkoster. Vid vägkanten i Ekenäs förevisades Hieracium dyringii, en norsk skogsfibbla som nyligen upptäckts här på den svenska sidan och vars svenska namn väl tör vara Dyrings skogsfibbla. Regnet avtog medan vi studerade den välskyltade, inhemska bohuslinden, Tilia platyphyllos, med dess vita hårtussar i nervvinklarna på undersidan av bladen.
 
 
Korskovall, Melampyrum cristatum, befanns ojämförlig. Medan vi därpå jämförde skogskovall, Melampyrum pratense, (till vänster) och ängskovall, Melampyrum sylvaticum, (till höger) kom solen fram. Fortfarande regnklädda medan molntäcket drog bort som en rullgardin tittade vi på nyponros, Rosa dumalis, i solsken med vattendroppar kvar. PÅ nästa sträcka av stranden växte prickstarr på några bekväma hyllor av litet rikare berg. För att se prickarna måste man ha en mycket stark lupp, sägs det.
 
 
Fjällkåpa, Alchemilla alpina, blodnäva, Geranium sanguineum, och en pontonbrygga att korsa.
 
 
Snart var vi framme vid den långa sandstranden vid Kilesand, där man fortfarande kunde se bågstarr, Carex maritima, vid kanten av bergknallen, i skydd för trampande fötter som annars, där bågstarren växer på stigar, så här års har hjälpt de mogna nötterna att lämna sina gömmen. Som lämplig avslutning på rapporten passar kostertisteln: Eryngium maritimum, martorn. Vi tog rast med både bad och måltid inom synhåll för denna rara men inte så kramvänliga växt, vars förekomst på Koster och fridlysta status hade annonserats redan på båtens TV-monitorer.
 

 

Bilder från Morlanda.    Bilder från Yxnås.
Botaniska föreningen i Göteborg