Göteborgs Botaniska Förening
 
Vi vandrade längs den gamla landsvägen i Morlandadalen 18 juni 2005 och vek så småningom av på en mindre skogsväg som övergick till stig. Det var marker för pyrola: vi såg både grönpyrola, Pyrola chlorantha, i knopp, ögonpyrola, Moneses uniflora, i blom - och de typiska bladen av den sällan blommande klockpyrolan, Pyrola media. Där var nog björkpyrola, Orthilia secunda, också någonstans, men det gick kameran förbi.
 
 
Målet för vår vandring var ödeträdgården i Hålta, där vi intog vår matsäck sittande på stenarna från den gamla husgrunden, efter att först ha beundrat brunnävan, Geranium phaeum. På den välgjorda skylten kunde vi läsa om hur där byggts handelsmannagård med terrasserad trädgård i början av 1800-talet, hur gården bytt ägare, och hur manbyggnaden brunnit ner 1901 och aldrig återuppbyggts.
 
 
Efter måltiden fanns där mer att se av de kvarstående trädgårdsväxterna - kirskålen, Aegopodium podagraria, förbigicks ej heller i tysthet. Förutom den avbildade kvastspirean, Spiraea chamaedryfolia och bondpionen, Paeonia x festiva, mot en marktäckande bakgrund av vintergröna, Vinca minor, fanns där blommande syren, Syringa vulgaris, schersminer, Philadelphus sp. i knopp, så gott som överblommad ramslök, Allium ursinum, knoppande krollilja, Lilium martagon, blommande bergklint, Centaurea montana och mer därtill.
 
 
Efter en tur runt den bäverdämda sjön fick vi, på återvägen, tillfälle att komplettera vår pyrolasamling med klotpyrola, Pyrola minor.
 

 

Bilder från Änggårdsbergen.    Bilder från Sydkoster.
Botaniska föreningen i Göteborg