Göteborgs Botaniska Förening
 
Samling vid Lilla Änggården för kvällsvandring 14 juni 2005. I bäcken: vattenblink, Hottonia palustris. Därefter sig utbredande amerikansk nejlikrot, Geum macrophyllum, och som skir kontrast skogsfräken, Equisetum sylvaticum. Otillgänglig ute på sin svampiga ö i Axlemossen anas flugtrumpeten, Sarracenia purpurea.
 
 
Upp över röjd men osvedjad ljunghed med några få slåttergubbar, Arnica montana. Fikapaus uppe på toppen och sedan får praktveronikan, Veronica austriaca ssp. teucrium, och vårtöreln, Euphorbia cyparissias, representera den flora som dels gynnats av kalken från cement ur de gamla militäranläggningarna och dels hamnat på platsen då gropar fyllts ut med jord som delvis härstammat från Botaniska trädgårdens kompost. Som eftertanke en aftonvy västerut från nervägen.
 

 

Bilder från Rörö.    Bilder från Morlanda.
Botaniska föreningen i Göteborg