Göteborgs Botaniska Förening
 
Med Vägverkets Linda ut till Rörö 11 juni 2005 i ostadigt väder. På vägen genom byn såg vi ett vackert urval av skärgårdssamhällets vildflora som här får företrädas av oxtungan, Anchusa officinalis, och getingblomstret, Geum rivale x urbanum. Vi introducerades till skillnaden mellan svenskoxel, Sorbus intermedia, och häckoxel, Sorbus mougeotii, vid ett förvildat exemplar av den senare, som har fler sidonerver på bladen och silvervithåriga bladundersidor, jämfört med svenskoxelns grågula. Nere vid badplatsen tog vi rast en stund i lä, medan exkursionsledningen letade knutört, Centunculus minimus, i tidigt stadium på några bara fläckar närmare stranden.
 
 
Vi följde sedan stranden norrut. På Axel Harpens gamla lokal såg vi prickstarren, Carex punctata - ännu i blom och utan prickar på fruktgömmena. I samma småskaliga genre som knutörten, men längre kommen på säsongen och i massupplaga stod källörten, Montia fontana, i full blomning under några klipputsprång.
 
 
Vi strävade på över klapperstenarna i regnet och belönades med synen av blommande ostronört, Mertensia maritima - en nordlig gäst, på gränsen av vad hon tål. Saltarven, Honckenya peploides, spred sin honungsdoft. Vi betraktade ett par mindre vanliga starrarter, saltstarr, Carex vacillans, och strandstarr, Carex paleacea (ej avbildade) och möttes sedan av blommande sumparv, Stellaria crassifolia, som en trevlig överraskning.
 
 
Regnet upphörde efterhand. Vid en klyfta bildad av en vittrande diabasgång tog vi eftermiddagsrast medan vi beskådade vattenmynta, Mentha aquatica tillsammans med en överblommad lundväxt på villovägar: ramslök, Allium ursinum. Efter en sista sväng norrut till Sandviken - där vi bland annat såg sandrör, Ammophila arenaria, i gruset - var det dags för återtåg, Juncus retroversus, söderut över de flata bergklackarna i mitten av ön.
 

 

Bilder från Trädgårdsföreningen.    Bilder från Änggårdsbergen.
Botaniska föreningen i Göteborg