Göteborgs Botaniska Förening
 
I fuktgrått väder steg vi i land på Brattön och alla lyckades få med sig matsäcken från båten innan den lade ut igen. Vi fick en genomgång av öns geologi, i centrum dominerad av rikbergarter som norit. Mer än någonsin är en fullständig bildrapportering av skådade och digitalförevigade arter omöjlig. Det får räcka med ett verbalt omnämnande av fjällnejlikan, Viscaria alpina, som stod i knopp. Bilder av honblommor (t.v.) och hanblommor (t.h.) av rosenroten, Rhodiola rosea kan var värda att ta med - inte bara för att de fotograferades med stor koncentration.
 
 
Det lätta regnet upphörde lagom till förmiddagsfikapausen; solen kikade tillochmed fram litet - men den på den enda bild där folk kastar skuggor har sällskapet ännu inte satt sig - och största delen av bildytan upptas av enebuskaget till vänster. Här, utanför rikbergsområdet, blommade bland annat blåbär, Vaccinium myrtillus, teveronika, Veronica chamaedrys och ängsviol, Viola canina. Inne i lunden stod trolldruvan, Actaea spicata, i knopp och storramsen, Polygonatum multiflorum, blommade - men eftersom det återigen mörknade på himlen var det bara bladrosetten av lundbräsma, Cardamine impatiens, som blev presentabel på bild.
 
 

Det blev tämligen rejält med regn där ett tag. Vid bebyggelsen kring västra bryggan fick vi därför tillfälle att se blekarven, Stellaria pallida, våt. Att våtarven, Stellaria media, understundom kan te sig mycket blek, det visste vi sedan förut. Regnet höll i sig medan vi strävade uppför branten till grytan uppe på platån. När vi väl hunnit dit upphörde det dock lyckligtvis och vi fick en välförtjänt rast bland backförgätmigej, Myosotis ramosissima, styvmorsviol, Viola tricolor, mjuknäva, Geranium molle, gökärt, Lathyrus linifolius, och mycket annat smått och fint. Gullvivor, Primula veris, se nedan.

 
 
Brattökossorna, som hälsat oss då vi kom upp, hade under vår paus dragit sig rätt långt neråt Nedgångsklämman. För att vi inte skulle skrämma dem i sken ner bland blocken med olyckliga följder väntade vi vid sidan av leden medan vår kofösare satte kreaturen i säkerhet. Här nändes man knappast gå, annat än där korna hade trampat upp stigar.
 
 
På nervägen i den blockiga och murgrönsrika delen av klämman hälsade vi på den ludna johannesörten, Hypericum hirsutum. Den blommade inte ännu, men blodnävan, Geranium sanguineum, hade så smått börjat och tjärblomstren, Viscaria vulgaris, var i full gång. Utefter stranden blommade kärrtörel, Euphorbia palustris, och strandkvanne, Angelica archangelica ssp. litoralis. Vi tog naturligtvis en sväng bortåt öster till skrevan där det växer glansbräken, Asplenium adiantum-nigrum, innan vi vände mot väster för att se efter hur det var med vårvialen, Lathyrus sphaericus, denna säsong. Och ja! Där var den! Nitton exemplar räknades där uppe på klipphyllan - blommor att fotografera fanns där också. Efter detta är det lika bra att göra en lång historia om branta uppförsbackar kort och avsluta rapporten med ett panorama uppifrån Blåkullen, där vi tog eftermiddagsfikat.
 

 

Bilder från Vallda dalar.   Bilder från trakterna kring Sölvesborg och Kristianstad.
Botaniska föreningen i Göteborg