Göteborgs Botaniska Förening
 
Vår majkvällsvandring i Vallda dalar började med en bräsma i diket längs golfbanan -troligen kärrbräsma, Cardamine pratensis ssp. paludosa, trots den rosa tonen. Bladen lär ha tytt därpå. Den vackraste klungan med gullvivor, Primula veris, såg man bäst inifrån banan. Ekarna, Quercus robur blommade, liksom mängder av majsmörblommor, Ranunculus auricomus agg.
 
 

Vi följde dalen mellan alkärr på vänster hand och ekbacke på höger. Humleblomster, Geum rivale, rödblära Silene dioica och mycket annat fagert.

 
 

På gräsfronten fick vi höra om huru hässlebrodden, Milium effusum, en gång stod ståtlig just i vinkeln av v-et i Påvelund. Här var det mycket gott om den, och ävenledes lundslok, Melica uniflora, i mängder nästan som i Kallhedslunden. Vi tog fikapaus med utblick över ett hav av dessa gräs; därpå en vända neråt havsviken i tilltagande skymning.

 

 

Bilder från Nya Dala.    Bilder från Brattön.
Botaniska föreningen i Göteborg