Göteborgs Botaniska Förening
 
I det undersköna majvädret drog vi iväg genom betesmarkerna i Dala. Exotiska landskap för oss från Göteborg; så öppet och så rikt! Grusviva, Androsace septentrionalis, grusbräcka, Saxifraga tridactylites, backsippa, Pulsatilla vulgaris, och gullviva, Primula veris. "Blåviva", som visade sig betyda smalbladig lungört, Pulmonaria angustifolia. Daggkåpor till fikat, både betes- och vall: Alchemilla monticola och A. subglobosa. Sankmaskrosen, Taraxacum pseudosuecicum får representera ädelmaskrosorna eftersom där ännu inte fanns någon västgötamaskros, T. vestrogothicum i blom. Den lilla sandviolen, Viola rupestris, ja den dök också upp till sist.
 

 

Bilder från Kallhedslunden.    Bilder från Hördalen.
Botaniska föreningen i Göteborg