Göteborgs Botaniska Förening
 
Otroliga mängder lundslok, Melica uniflora, som ett gyllengrönt marktäcke i Kallhedslunden. Lundstarr, Carex montana kunde även skådas, liksom gullviva, Primula veris i försvarligt antal.
 

 

Bilder från Tjörnekalv.    Bilder från Dala socken.
Botaniska föreningen i Göteborg