Göteborgs Botaniska Förening
 

I det gamla fiskeläget på Tjörnekalv kunde vi se gamla kulturvänner, som den uppländska vallörten, Symphytum x uplandicum. Dagen bjöd även på en innehållsrik uppsättning av "de små korsblommiga vita": nagelört, Erophila verna, sandkrassing, Teesdalia nudicaulis, backtrav, Arabidopsis thaliana, bergbräsma, Cardamine hirsuta, lomme, Capsella bursa-pastoris, löktrav, Alliaria petiolata, skörbjuggsörterna Cochlearia officinalis och C. danica, samt sist nämnd - men inte minst - lunddraban, Draba muralis, på sin enda lokal för Bohuslän.

 
 
Naturen lika växlingsrik som vädret på dessa alltför få timmar på denna förtjusande lilla ö: från snålblåst ute på de klippor mot havet, som det är synd att tala om som karga - se nedan - till solvärme på torrbacken i den skyddade dalgången, via regnskur med hagel just som vi gick igenom den frodiga skalgruspåverkade lunden - med gullvivor, Primula veris, och blåsippor, Hepatica nobilis - och solskenet åter när det var dags för färjan tillbaka.
 
 
Rosenrot, rosenrot, rosenrot! Rhodiola rosea i var och varannan skreva!! Dessa klippor äro rika, även om blåsten är vass.
 

 

Bilder från Herrljungatrakten.    Bilder från Kallhedslunden.
Botaniska föreningen i Göteborg