Göteborgs Botaniska Förening

Mosippsexkursion till Herrljungatrakten, besök vid flera lokaler.

 
 
Vi såg vårt lystmäte av mosippa, Pulsatilla vernalis, och backsippa, Pulsatilla vulgaris. Det fotograferades förstås flitigt.
 
 
Vi fick även en intressant förevisning av effekterna av en sakkunnigt utförd svedjning i samarbete mellan naturskyddsförening och brandkår, strax innan tjälen gick ur jorden. Det spirade redan grönt, i trots av det allmänt sotiga intrycket - och nästa år förväntas massblomning av mosippan som ett av resultaten.
 

 

Bilder från Årekärrslunden.    Bilder från Tjörnekalv.
Botaniska föreningen i Göteborg