Göteborgs Botaniska Förening

Och här är lunden...

 
 
...i Årekärr, nedanför klacken av givmilt vittrande grönsten. Sippor av alla de färger, blå Hepatica nobilis, vit Anemone nemorosa och inte minst gul Anemone ranunculoides.
 
 
Murgröna, Hedera helix, på tall, Pinus sylvestris - i den magrare terrängen bortom själva lunden.
 
 
Kronologiskt tidigare - men det bästa till sist: fotografens fynd av dagens enda blomma på underviolen. Viola mirabilis! Kleistogami kan också ha sin tjusning, men nog är den violetta vårblomman en större ögonfägnad (nära marken får man krypa).
 

 

Bilder från Bokedalen.    Bilder från mosippsexkursion till Herrljungatrakten
Botaniska föreningen i Göteborg