Göteborgs Botaniska Förening

Där cykelbanan gör en krök under gamla järnvägsviadukten vid Jonsereds station beskådade vi Västergötlands för närvarande enda bofasta population av fågelarv, Holosteum umbellatum. Tioårsjubileum var det visst sedan upptäckten. Just rätt årstid, inte riktigt rätt väder och tid på dagen: fågelarven var fräsch och grön, men blommorna hade stängt för dagen.

 
 
I första beteshagen på vänster hand uppe i Bokedalen fick fotografen sitt livs första bild på gullpudran, Chrysosplenium alternifolium. Och den andra, den tredje och den femtionde... Det var nära, några gånger, att behov av räddningssele uppstod - men stövlarna kom självmant loss ur dyn.
 
 
Lundvårlöken, Gagea spathacea, var på plats som den skulle. Desmeknoppen, Adoxa moschatellina, dök upp som en glad överraskning. Skogsviol, Viola riviniana, var vi fler som fotograferade.
 
 
Efter fikarasten hann vi med elaiosomförsedda frön av smånnuneört, Corydalis intermedia, samt backskärvfrö, Thlaspi caerulescens på en stenmur - innan fotoljuset började svika.
 

 

Bilder från Vitsippsdalen.    Bilder från Årekärrslunden.
Botaniska föreningen i Göteborg