Göteborgs Botaniska Förening

Solen stod som spön i backen då vi beundrade hålnunneörten, Corydalis cava, i Vitsippsdalen, 19 april 2005. Utanför staketet växte två små, pedagogiskt välavgränsade kloner av skogsbingel, Mercurialis perennis: hanblommande till vänster, honblommande till höger. Kanske känner vi nu igen de blänkande bladen av rundhagtorn, Crataegus laevigata, redan som nyutspruckna.

 
Skunkkallan, Lysichiton americanus, blev vändpunkten, ändpunkten dårört, Scopolia carniolica.
 

 

Bilder från "Exotiska frukter".    Bilder från Bokedalen.
Botaniska föreningen i Göteborg