Göteborgs Botaniska Förening

Dagen efter stormen, söndagen 9 januari 2005, var det midvinterexkursion i Botaniska Trädgården och Vitsippsdalen med sikte på träd och buskar, framför allt hur deras skott, blad och knoppar är organiserade och hur de ter sig i vintertid. Hasselhängen redo att gå i aktion, alens klibbiga bladknoppar på vattskott på bekväm demonstrationshöjd. Ädelgranarna, Abies, med barr som sitter insänkta i skotten, medan plebejerna, Picea, har barren på små skaft, även när de, som serbgranen, Picea omorika, har ädelt vita strimmor på barrens undersida.

 

Bilder från Biologiska Muséet i Borås   -   Bilder från utställningen av exotiska frukter.
Botaniska föreningen i Göteborg